Status for vårflom pr. 10. juni 2022

Publisert: 13.06.2022

Vårflommen er over eller går mot slutten i mesteparten av Sør-Norge, Trøndelag og Finnmark. På Nordvestlandet, i Nordland og deler av Troms kan det ennå være vassdrag som har vårflomtoppen foran seg.

Kåfjordvassdraget 2 juni 2022. Foto: Turid Haugen, NVE

På Nordvestlandet er det ennå mye snø i Reinheimen og Sunndalsfjella, og Rauma og Driva er blant de elvene som ennå kan få betydelig vårflom. Østafjells er vårflommen stort sett over, selv om unntak kan finnes for de vestlige høyfjellsområdene øverst i Hallingdals-, Begna- og Otta-vassdragene.

Ennå mye snø i Nordland

Også i Nordland er det stadig mer snø enn normalt for årstiden, og fra Svartisen til Troms er det særlig vassdrag i de indre områdene som ennå kan ha vårflomtoppen til gode. Spesielt gjelder dette høytliggende elver, mens områdene under 500 moh begynner å bli bare. I Finnmark ser de fleste vassdragene ut til å være over den største vårflomfaren.

- I mesteparten av landet er vårflomsesongen nå over eller nærmer seg slutten, og med unntak av brua over E6 i Kvænangen i Troms har snøsmeltingen de fleste steder forløpt udramatisk, sier Sjur Kolberg, hydrolog og flomvarsler i NVE.

Vær oppmerksom på små vassdrag i fjellet

I alle fjellområder der det stadig ligger snø er mindre vassdrag fremdeles utsatte for smelteflom, og kan være både vanskelige og farlige å krysse der det ikke er bru.

Gjenværende snø i mm (venstre) og i prosent av normal (midten), modellverdier. Til høyre en mosaikk av satellittbilder 6 og 8 juni som viser snødekningsgrad.

Dette er siste oppdatering av vårflomutsiktene for 2022. For de vassdragene der det stadig pågår snøsmelting viser vi til den ordinære flomvarslingstjenesten på varsom.no.

Kontakt

Anne Stavang (kl. 08-16): 98 02 29 68 anst@nve.no

Sjur Kolberg (kl. 08-16): 97 67 71 60 sak@nve.no

Flomvarslingen (kl. 08-21): 40 43 60 00 (ikke sms)