Hopp til hovedinnhold

Oransje farenivå for flom, jordskred, sørpeskred og flomskred fortsetter søndag

Publisert: 17.12.2023

NVE har ute oransje farevarsel for flom, jordskred, sørpeskred, flomskred og snøskred for store deler av Vestlandet søndag.  Oransje nivå er en alvorlig situasjon og kan føre til skader på veier og bebyggelse.  

Flom- og jordskredfare på oransje og gult nivå 

Flomvarselet på oransje nivå gjelder for Vestland fylke, Rogaland og deler av Agder. Det var flomvannføring i mange vassdrag fra Sognefjorden og nordover i løpet av lørdag og over 50 stengte veger som følge av oversvømmelser og flom. Etter et opphold i regn og kjøligere temperaturer natt til søndag ventes vannføringen igjen å stige i løpet av søndag når regnet tar seg opp igjen.  

  • Regnet som kommer kan føre til stor flom og oversvømmelser. Der det er mye is i vassdragene vil det være økt fare for isgang. Vi fraråder folk å oppholde seg i bratte skråninger, og langs bekker og elver med flom, sier flomvakt Thomas Væringstad.

Det er fare for jordskred, sørpeskred og flomskred på gult og oransje nivå på Vestlandet søndag. Oransje farenivå gjelder for midtre og indre deler av Vestland fylke.  Lørdag ble det observert mange jord- og sørpeskred i varslingsområdet, og flere skredhendelser er forventet søndag.

  • Et jordskredvarsel på oransje nivå betyr at vi venter at det kan gå flere skred. Unngå bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse jord- og flomskred. Merk at sørpeskred løses ut i relativt slakt terreng og i bekkeløp, og deretter renne ned brattere terreng, vær derfor spesielt oppmerksom også i slakt terreng der det er sørpeskredfare, sier jordskredvakt Kamilla Skåre Sandboe

Faren for flom og jordskred ventes å avta fra mandag formiddag. Les hele varselet på varsom.no. 

Veger som ble eller er stengt som følge av flom, jordskred og snøskred lørdag 16. desember. Enkelte vegstrekninger kan være åpnet igjen søndag, se 175.no for oppdatert info om fremkommelighet på veg.

Faregrad 3 og 4 snøskredvarsel for Vestland og Nordland 

Intenst regn høyt til fjells, mildvær og sterk vind forårsaket flere store skred lørdag i Sør-Norge. Med mer vær i vente, kan det ikke utelukkes at dette fører til en ny skredsyklus, ettersom vann akkumuleres i snødekket.

  • Spesielt utsatte områder er kjente skredløp og terrengformer som leder vann, som trange daler, elveløp og renner, utdyper vaktleder Karsten Müller. Det tar ofte tid før mildvær og regn svekker svake lag i snødekket. Vi anbefaler derfor en forsiktig tilnærming til skredterreng inntil situasjonen er mer oversiktlig igjen sier Müller.

I nord er det søndag stor snøskredfare i deler av Nordland. Regionen har opplevd mye nedbør og svært kraftig vind i helgen, noe som har ført til betydelig oppsamling av nysnø i høyden på et allerede svakt snødekke. Med vedvarende ugunstig vær, forventes denne situasjonen å fortsette. Den største skredaktiviteten forventes på søndag, men risikoen for naturlig og personutløste snøskred vil også bestå de nærmeste dagene. I Troms og Finnmark er forholdene også ustabile. Her har kraftig vind dannet flak over et svakt snødekke. Man må forvente å kunne løse ut snøskred i bratt terreng, avslutter Müller.

Det gikk mange våte snøskred på lørdag. Her er det flere våte løssnøskred som ble observert i nærheten av Sæbø i Sunnmøre.
Det gikk mange våte snøskred på lørdag. Her er det flere våte løssnøskred som ble observert i nærheten av Sæbø i Sunnmøre. Foto: Bjørnar@Obskorps via regobs.no. 

Hvem kan innbyggere kontakte 

Privatpersoner som er bekymret for situasjonen lokalt kan 

  • ta kontakt med kommunen for å melde om en hendelse 
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse  
  • kontakt nettselskap eller fjernvarmeleverandør ved strømbrudd eller fjernvarmebrudd 

Del det du ser 

Vi på flom- og jordskredvarslingen og snøskredvarslingen følger med på observasjoner som kommer inn via Varsom-appen / regobs.no. Send gjerne inn dine vann, jord eller snøobservasjoner på regobs.no.