Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Oppdatert rødt flom- og jordskredvarsel

Publisert: 10.08.2023

NVE opprettholder flom- og jordskredvarsler på rødt nivå. Det er fortsatt forventet regn onsdag, men det vil avta utover onsdag ettermiddag. Selv om det slutter å regne, vil skadene fra flom og jordskred øke. I flere elver er det flom på rødt og oransje nivå i Viken og  Innlandet. 

Flom i Hemsil ved Gol tirsdag 08.08.2023 kl. 17. Foto: Markus@NVE via Varsom RegObs.

Opprettholder rødt farenivå i dag

- Jordskredvarslingen opprettholder rødt farevarsel i dag, sier Heidi A. Grønsten jordskredvakt i NVE. Langs elver i flomområdene kan stor vannføring føre til utgraving av masser ved foten av skråninger. Rask senkning av vannstanden etter flom kan også forårsake lokale utglidninger, tilføyer Grønsten. 

Det er gjort mindre justeringer i det røde jordskredvarselet i dag. Kommunene i sørøstlige deler av Innlandet er nedgradert fra rødt til oransje nivå for jordskred. Kommunen Stor Elvdal er nedgradert til gult jordskredfarevarsel.

- Flomvarsel på rødt nivå opprettholdes for store deler av Viken og Innlandet. Store deler av Drammensvassdraget har nivåer over 50-års flom og konsekvensene blir store, sier flomvakt Erik Holmqvist. Oppdatert informasjon om ventet flomstigning i de største innsjøene vil komme onsdag ettermiddag, tilføyer Holmqvist.

Det er oppgradert til rødt flomfarevarslet for kommunene Drammen og Øvre Eiker. Flere av kommunene i sørøstlige deler av Innlandet er nedjustert fra rødt til oransje flomfarevarsel.  

Rødt farenivå er det høyeste farenivået og betyr at det er en ekstrem situasjon. Det er forventet omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskade på bebyggelse og infrastruktur hvor det er sendt ut rødt flom- og jordskredvarsel.

Les oppdaterte varsel her: https://varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/

Utsikter videre

Regnet vil avta onsdag ettermiddag i Viken og Innlandet. I mange småvassdrag er flommen synkende. I flere større elver som Hallingdalselva og Begna og i en rekke mindre elver er det rødt flomnivå. Flommen vil fortsette å øke de nærmeste dagene i nedre del av Drammensvassdraget. I Glommavassdraget er flommen i hovedsak på oransje nivå, men også her er enkelte sideelver på rødt nivå.

Det vil komme mye regn i Vestland og Møre og Romsdal onsdag og torsdag. Regnet vil ikke føre til skadeflom, men kan føre til jordskred. Det er derfor sendt ut jordskredvarsel på gult nivå for torsdag og fredag for deler av Vestland og Møre og Romsdal.  

NVE har samlet informasjon om ekstremværet Hans her: Ekstremværet Hans | Varsom.no

Råd til befolkningen

Under flom eller et skred er det viktig at du unngår

  • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem fordi du kan bli tatt av vannmassene 
  • bratte skråninger med løsmasser fordi skred kan utløses
  • båtkjøring i elver med flom fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
  • bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med

  • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
  • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Hjelp oss å registrere flom- og jordskredhendelser

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskredvarslingen ved å sende oss bilder av faretegn, skader og konsekvenser nær deg i Varsom-appen. Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no. Last ned Varsom-appen fra Appstore eller Google Play. Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene. Hold deg unna elver og bekker under flom, og når flomvannet trekker seg tilbake fordi det kan gi ustabile skråninger og føre til jordskred.