Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Gode vannføringsdata gir gode flomvarsler

Publisert: 25.06.2020

Hvorfor kjører NVE-ansatte rundt i landet og setter båter og instrumenter i elver og innsjøer mens flommen raser? Svaret får du her.

Flomvannføring ved målestasjonen 50.1 Hølen, Foto: RegObs/Trine Lise Sørensen NVE

– Vannføringsmålinger som tas når det er flom er spesielt verdifulle. Når vannføringen stiger er vi raske til å sette oss i bilene og være sikre på at vi får inn gode data. Store flomvannføringer er sjeldne i forhold til «normale» vannføringer, som vi kan måle langt oftere. Flommen varer ikke så lenge heller. Vi må derfor benytte anledningen når den byr seg, sier Turid Haugen, felthydrolog i NVE.


Felthydrolog Line Dale i båt ved målestasjonen 224.1 Skoganvarre, Foto: RegObs/Turid Haugen NVE

Hvor ofte forventer vi store flommer?

Ved å bruke tidsserier av vannføring og se på flommenes størrelse og hyppighet kan vi beregnes hvor ofte, statistisk sett, vi kan forvente flom av en bestemt størrelse på et bestemt sted.

Disse tallene, ofte kalt gjentaksintervaller, brukes i flomvarslingen til å forutsi når det blir flom på gult, oransje og rødt nivå.

Felthydrolog Bjørg Lirhus Ree nivellerer vannstand på målestasjonen 139.20 Moen, Foto: RegObs/Frode Randen, NVE

Flere hundre målestasjoner

NVE trenger presise vannføringsdata for å kunne forutsi når det blir flom. For å kunne levere vannføringsdata til flomvarslingen, samler NVE inn data fra målestasjoner flere hundre steder i landet.

På målestasjonene registreres vannstand, dvs. hvor høyt vannet står. Dette regnes om til vannføring, dvs. hvor mye vann som passerer hvert sekund, ved hjelp av en vannføringskurve som er beregnet for hver enkelt målestasjon.

Vannføringskurven

Vannføringskurven viser forholdet mellom vannstand og vannføring på et gitt sted.

Siden vannføringskurven til enhver tid skal kunne fortelle hvor mye vann som renner i elven, må vannføringen måles på en lang rekke vannstander.

Avhengig av strømningsforholdene i elven måles vannføringen enten ved bruk av dopplerinstrumenter, fortynningsmetoder eller flygel. Du kan lese mer om målemetodene på våre nettsider.

Vannføringskurven gir forholdet mellom vannstand og vannføring. Vannføringsmålinger i forbindelse med flom er viktige for varsling og andre flomanalyser.

Hydrometri i NVE

Måling av vannstand og vannføring er et eget fagfelt som heter hydrometri. I NVE jobber 25 felthydrologer med hydrometri og innsamling av data fra målestasjoner. Det å jobbe som felthydrolog er en unik mulighet til å kombinere naturvitenskap og naturopplevelser.

Kristoffer Florvaag-Dybvik og Leif Johnny Bogetveit utfører akustisk vannføringsmåling med Arc-båt ved målestasjonen 72.77 Flåm Bru, Foto: RegObs/ Kristoffer Florvaag-Dybvik, NVE