Hopp til hovedinnhold

Fortsatt flom- og jordskredfare

Publisert: 17.08.2023

Jordskredfare på gult nivå for deler av Innlandet og Viken opprettholdes. Flomvarsel på rødt, oransje og gult nivå.

Flom i Hønefoss, 10.08.23. Foto: Simon Oldani/NVE.

Fortsatt flom over rødt nivå i Tyrifjorden og Randsfjorden

- Flomtoppen er nådd for alle de store innsjøene og elvene. Vannstanden i Tyrifjorden og Randsfjorden er fortsatt over rødt nivå, men vil synke sakte de neste dagene, sier Elin Langsholt, flomvakt i NVE. Det røde flomfarevarselet opprettholdes derfor for de to innsjøene.

Hold deg på god avstand fra elver og bekker med stor vannføring. Det er fortsatt flom på rødt, oransje og gult nivå, og det er en svært alvorlig situasjon mange steder.

I nedre deler av Drammenselva er det fortsatt flom på oransje nivå. Det er ikke lenger flomvarsel ute for Hallingdal, Begnadalen og Etnedal.

Mjøsa og Vorma er fortsatt på oransje nivå, og vannstanden synker sakte. Flomfarevarselet på oransje nivå opprettholdes. I Glomma nedenfor Vormsund er det gult nivå, og det fortsetter å synke.  

Jordskredfaren er kun knyttet til de flomstore elvene og innsjøene

Det er fortsatt jordskredfare på gult nivå for deler av Innlandet og Viken. Varselet gjelder kun for kommunene ved de store innsjøene og hovedelvene hvor det er flom. Årsaken til at jordskredfaren opprettholdes er at det er vått i bakken og høy vannstand i elvene og innsjøene i de flomutsatte områdene.

- Vær forsiktig langs bredden av innsjøer og elver hvor det har vært flom. Når vannet trekker seg tilbake, kan jorden langs vannkanten gli ut, advarer Hallgeir Elvehøy, jordskredvarsler i NVE.

Det er ventet mer regn til helgen. Værprognosene er fortsatt usikre på hvor mye regn som kommer og akkurat hvor det vil treffe. Jordskredvarslingen følger værutviklingen de neste dagene tett.

Les detaljene om alle flom- og jordskredvarslene for i dag torsdag og de to påfølgende dagene på Varsom

NVE har samlet informasjon om ekstremværet Hans på Ekstremværet Hans | Varsom.no

Råd til befolkningen  

 • Vi råder alle til å fortsatt holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring  
 • Hold deg unna innsjøer og elver hvor det har vært flom. Når vannet trekker seg tilbake, kan jorden langs vannkanten gli ut 
 • Følg med på varslene på varsom.no, som oppdateres jevnlig   
 • Følg med i media og følg beskjeder fra politi, kommune og andre beredskapsaktører  
 • Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt,   
  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse   
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse    
  • kontakt ditt nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.  

Hjelp oss å registrere flom- og jordskredhendelser  

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskredvarslingen ved å sende oss bilder av faretegn, høyder av flommen, skader og konsekvenser nær deg i Varsom-appen. Dette er viktig informasjon for å bedre varsling og beredskap, samt for framtidig sikring, kartlegging og arealplanlegging med hensyn på flom og skred.  

Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.   

Last ned Varsom-appen fra Appstore eller Google Play.