Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Flomtoppen ser ut til å være nådd, mens jordskredfaren opprettholdes

Publisert: 16.08.2023

Jordskredfaren opprettholdes på gult nivå for Innlandet og Viken. Fortsatt rødt flomfarevarsel for Tyrifjorden og Randsfjorden, og oransje flomfarevarsel for Mjøsa, Glomma sør for Vorma og i nedre deler av Drammenselva.

Flom i Mjøsa på Hamar under ekstremværet «Hans», 13.08.2023. Foto: Toril Hofshagen/NVE

Regnet som kom tirsdag kveld og natt til onsdag førte til stengte veier på grunn av lokale oversvømmelser. Regnet har ikke forverret flomsituasjonen i Drammenvassdraget, Glomma eller Lågen.

Jordskredfare på gult nivå for Innlandet og Viken

Varselet om jordskredfare opprettholdes fordi det fortsatt er høy vannstand i elvene og vått i bakken. Dette gir fare for erosjon i de flomstore elvene, og for at jorda langs elvebredden kan gli ut.

- Vi oppfordrer alle til å unngå å oppholde seg langs de flomstore elvene selv om vannstanden er på vei ned, advarer Hallgeir Elvehøy, jordskredvarsler i NVE.

Flomtoppen er nådd, men vannstanden vil holde seg høy i mange dager

Flommen synker i nedre deler av Glomma, og farevarselet justeres ned til gult nivå fra torsdag. I Mjøsa synker vannstanden sakte, og vil holde seg på oransje nivå i mange dager fremover. Flomfarevarsel for Mjøsa og Vorma holdes derfor på oransje nivå inntil videre.

I Drammensvassdraget er vannstanden i de fleste innsjøene også på vei ned, men vannstanden vil fortsatt holde seg på et høyt flomnivå fremover. Spesielt i Randsfjorden og Tyrifjorden, der rødt flomfarevarsel videreføres.

- Flomfaren er ikke over, men vannstanden synker i de store innsjøene og elvene på Østlandet, sier Elin Langsholt, flomvarsler i NVE. Tyrifjorden er unntaket, men der har vannstanden onsdag flatet ut, tilføyer Langsholt.

NVE samarbeider med regulantene om oppdatering av flomprognoser for innsjøene og elvene i Drammensvassdraget, Glomma og Lågen. Det er bygeaktivitet onsdag ettermiddag, men bygene ventes ikke å ha vesentlig betydning for varslene. Vannstandsutviklingen er imidlertid generelt følsom for nedbør de kommende dagene. 

Les detaljene om alle flom- og jordskredvarslene for i dag onsdag og de to påfølgende dagene på Varsom.

NVE har samlet informasjon om ekstremværet Hans på Ekstremværet Hans | Varsom.no.

Råd til befolkningen 

 • Vi råder alle til å fortsatt holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring
 • Hold deg unna innsjøer og elver hvor det har vært flom. Når vannet trekker seg tilbake, kan jorden langs vannkanten gli ut
 • Følg med på varslene på varsom.no, som oppdateres jevnlig  
 • Følg med i media og følg beskjeder fra politi, kommune og andre beredskapsaktører 
 • Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt:  
  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse  
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse.   
  • kontakt ditt nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd. 

Hjelp oss å registrere flom- og jordskredhendelser 

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskredvarslingen ved å sende oss bilder av faretegn, høyder av flommen, skader og konsekvenser nær deg i Varsom-appen. Dette er viktig informasjon for å bedre varsling og beredskap, samt for framtidig sikring, kartlegging og arealplanlegging med hensyn på flom og skred. 

Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.  

Last ned Varsom-appen fra Appstore eller Google Play.