Hopp til hovedinnhold

Flomtoppen er nådd mange steder, men vassdragene er sårbare for mer regn

Publisert: 13.08.2023

Søndag 13.08.2023 kl 13:54: Flomtoppen er nådd de aller fleste steder, men vannstanden i de store innsjøene vil holde seg på et høyt nivå de neste dagene. Vassdragene er generelt svært sårbare for mer regn og vi følger nøye med på situasjonen i dagene fremover.  

Flom i Glomma ved Sarpsborg 12.08.23 Foto: NRK AK SOGN // Varsom Regobs

I løpet av natten har vannstanden i de store innsjøene steget noen få centimeter, og søndag formiddag ser vannstanden ut til å være på det høyeste i Randsfjorden, og Mjøsa og Øyeren. I Tyrifjorden stiger fortsatt vannstanden. Utviklingen fremover er avhengig av hvor mye regn det kommer de neste dagene.

– Vassdragene er svært sårbare for mer regn. Det er ingen akutt fare for at situasjonen blir mye verre nå, men vi følger nøye utviklingen i været de nærmeste dagene, forteller Ivar Berthling, seksjonssjef i NVE.

Flomtoppen er trolig nådd, med unntak av Tyrifjorden

Det er fremdeles vannstand på rødt nivå i Sperillen, Randsfjorden og Tyrifjorden, og vannføringer på oransje nivå ved Mjøndalen bru i Drammen. I Mjøsa og Øyeren har vannstanden flatet ut på et høyt oransje nivå.  

– Vi venter at vannstanden vil holde seg rundt det nivået gjennom dagen i dag og morgendagen , sier Erik Holmqvist, flomvakt i NVE.

Søndag ble det røde varselet for deler av Drammensvassdraget videreført og inkluderer Sperillen, Randsfjorden og Tyrifjorden. For Hallingsdalselva, Krøderen, Begna, og i Drammenselva nedenfor Tyrifjorden er det flomvarsel på oransje nivå.

Flomvarselet for Glomma nedenfor samløpet med Vorma er nedjustert fra rødt til oransje nivå siden Øyeren trolig allerede har nådd flomtoppen. For Mjøsa og Vorma, er det flomvarsel på oransje nivå.

Ferdsel på og rundt flomstore elver og vann er farlig

Ferdsel på og ved flomstore elver og vann er farlig. I tillegg til det mest åpenbare – sterk strøm i elven som kan dra deg med og under, er det mye drivved, rundballer og annet i vannet du ikke bør krasje med og som kan komme overraskende på deg. Det er også fare for at bakken langs de flomstore elvene kan gli ut i elven.

– Når vannet trekker seg tilbake er det fare for at jorden langs elvebredden glir ut. Du bør derfor ikke oppholde deg langs elvebredden på elver som er eller nylig har vært i flom, advarer Heidi A. Grønsten, jordskredvakt i NVE.

For store deler av Innlandet og Viken er det sendt ut varsel om jordskredfare på gult nivå. Det er allerede svært vått i bakken etter siste ukes regnvær mange steder, og lokale regnbyger fører til at det fortsatt er fare for jordskred der det kommer mer regn, og langs elvebreddene-

Se oppdaterte varsler på Varsling | Varsom.no.

NVE har samlet informasjon om ekstremværet Hans på Ekstremværet Hans | Varsom.no.

Råd til befolkningen

 Under flom eller et skred er det viktig at du unngår

  • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem fordi du kan bli tatt av vannmassene
  • bratte skråninger med løsmasser fordi skred kan utløses
  • båtkjøring i elver med flom fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
  • bilkjøring hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med

  • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
  • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

 Hjelp oss å registrere flom- og jordskredhendelser

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskredvarslingen ved å sende oss bilder av faretegn, høyder av flommen, skader og konsekvenser nær deg i Varsom-appen. Dette er viktig informasjon for å bedre varsling og beredskap, samt for framtidig sikring, kartlegging og arealplanlegging med hensyn på flom og skred.

Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.

Last ned Varsom-appen fra Appstore eller Google Play.