Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Flommen tar seg opp igjen

Publisert: 19.05.2023

Etter en kort pause, vil flommen ta seg opp igjen i mange elver og innsjøer på Sør- og Østlandet. Selv om vannstanden har sunket i flere innsjøer de siste dager, ventes det en betydelig økning i løpet av kommende uke. Det er fortsatt flom i deler av Finnmark som følge av vedvarende snøsmelting og noe regn.

Illustrasjonsbilde - Flom i Iesjohka i Kasrasjok 10. juni 2020. Foto Turid Haugen, NVE

Som følge av vedvarende snøsmelting og noe regn har flomvarslingen i NVE i løpet av denne uken sendt ut flere flomvarsel på gult nivå, både i Nord-Norge og i Sør-Norge:

  • Kyststrøk fra Vesterålen til Tanafjorden (fra 14. mai)
  • Tanavassdraget (fra 15. mai)
  • Glomma nord for samløp med Vorma (fra 15. mai)
  • Trysilvassdraget (fra 15. mai)
  • Deler av Viken og Innlandet (fra fredag kveld 19. mai)
  • Finnmarksvidda, Alta- og Tanavassdraget (oppdatert varsel 19. mai)

Etter en kort pause tar flommen seg opp igjen i Sør-Norge

Som følge av kjøligere vær 17. og 18. mai tok flommen i Sør-Norge en kort pause. Vannføringen i Glomma og Trysilelva har minket eller flatet ut, men ventes nå å øke igjen i takt med økende temperatur og snøsmelting.

Vannføringen ventes også å øke igjen i Drammensvassdraget, og ventes å nå gult nivå mange steder i løpet av helgen. Dette gjelder både hovedvassdraget og sideelvene.

- Vi anbefaler alle som bor langs flomutsatte elver og innsjøer å flytte verdier opp fra kjelleren, og flytte rundballer, båt, campingvogner vekk fra elvekanten, sier Sjur Kolberg flomvakt i NVE. Vi venter at flommen vil nå oransje nivå flere steder i løpet av neste uke. I første omgang anbefaler vi å flytte verdier slik at de er sikret mot et nivå på 10-års flom i Glomma og Drammensvassdraget. Det er stor usikkerheten i værprognoser og det kan være flom både under og over dette nivået, tilføyer Kolberg.

Flom også i deler av Finnmark

I Nord-Norge tok flommen også en pause i elvene i kyststrøk fra Vesterålen til Tanafjorden mens vannføringen har holdet seg stor på Finnmarksvidda.

- Vannføring i både Altaelva og Tanaelva er fortsatt økende, og ventes å holde seg til et høyt gult nivå som følge av snøsmelting og noe regn, sier flomvakt Sjur Kolberg.

Situasjonen er svært følsom for temperatur og nedbørmengder

Det ventes stigende temperatur i hele landet i løpet av helgen, noe som vil føre til sterk og vedvarende snøsmelting. I tillegg ventes det mandag ettermiddag inn ustabil varmluft som potensielt kan ha med seg mye regn til deler av Sør-Norge. Nedbørprognosene er fortsatt svært usikre, både når det gjelder mengder og plassering.

Daglig oppdatering på varsom.no

NVE publiserer daglig oppdateringer om flomsituasjonen på en egen side - https://varsom.no/varflom2023.

På denne siden finner du også råd til privatpersoner og beredskapsaktører, samt nyttig informasjon om flomfare i din kommune, tidligere flom i Drammensvassdraget, Glommavassdraget og Numedalslågen, kart over vassdragsområder og snømengder i Sør- og Østlandet, 10-års flomvannstandsnivå i de store flomutsatte innsjøer i Østlandet.