Flommen på Sørlandet 29.9 – 2.10.2017

Publisert: 03.10.2017

Helgen og mandag ble helt utenom det vanlige på Sørlandet. Nedbørmengder på opp mot 300 mm over tre-fire dager førte til rekordstor flom i elver fra Aust-Agder til Rogaland.

Otra ved Huus og Mosby motsatt side. Foto: Svein Arne Jerstad

Saken ble sist oppdatert torsdag 26. oktober 2017.

Jordskred skapte problemer flere steder, og båt var mer naturlig framkomstmiddel enn bil. I Telemark var det mindre problemer, men også her gikk det jordskred og elvene gikk flomstore. Fortsatt er elvene på Sørlandet flomstore, men vannstanden er på god vei ned.

NVE hadde varsel om flom på rødt nivå tre dager på rad, og jordskredvarsel på oransje nivå i samme område. Rødt er det høyeste varslingsnivået til flom- og jordskredvarslinga.

Skader og stengte veier

Alt vannet førte til store problemer for mange, og det ble mye skader. Alt fra jernbane, til fabrikker, til hus og staller ble berørt i områdene som var mest utsatt. Full oversikt over skadene får man først når vannet har trukket seg tilbake. Mange hus har hatt vann i kjellere, noen hus er skadet av jordskred og flere måtte evakueres fra hjemmene sine – både som følge av flom og skredfare. Heldigvis har det gått bra med folk og fe, men noen nestenulykker er registrert.

I Agder var 40-50 veier stengt på samme tid i helgen, og mandag var det fortsatt ikke kjørbart mange steder. Også i Telemark og i Rogaland var veier stengt på grunn av skred eller flom.

Husk at flomstore elver har enorme krefter. Det er ikke lett å vurdere fra der du står langs en flomstor elv om grunnen under deg står i fare for å rase ut på grunn av erosjon fra vannmassene. Elvebreddene er ustabile også etter at vannstanden har gått ned, så vær varsom ved ferdsel langs elvebredder også i dagene etter at flommen er over.

Nedbørobservasjoner

Fredag (29.9) og lørdag (30.9) var det en nedbørfront fra sørvest som sørget for uvanlig mye nedbør på Sørlandet. Søndag (1.10) og inn i mandagen var det kraftige byger som ga påfyll til allerede flomstore elver.

Mest nedbør ble observert i løpet av fredag-mandag ved Mestad i Oddernes i Vest-Agder på til sammen 299 mm og Senumstad i Aust-Agder på 295 mm.

Det ble registrert mer enn 200 mm nedbør for samme periode ved mer enn ti nedbørstasjoner både i Rogaland og Agder. Det meste av nedbøren i Agder kom i perioden fredag til søndag. Mandag var det Rogaland som fikk mest, men ikke mer enn 50 mm. Lørdag 30. september var den mest nedbørrike dagen under hendelsen, og den mest nedbørrike siste hundre år! Denne dagen fikk Senumstad i Aust-Agder fikk 173,1 mm, Mestad i Oddernes 151 mm og Landvik fikk 132 mm.

Mest nedbør i Telemark kom på Lifjell med 149 mm fra fredag til mandag. I Telemark var søndag det våteste døgnet, og Lifjell mottok 119 mm i løpet av denne dagen.

Les om observerte flomverdier.

Jordskredhendelser

Lørdag ble det observert faretegn, som at vannmetninga i jorda begynte å bli høy. En utglidning nær et hus i Kristiansand ble rapportert til Jordskredvarslingen. Slike hendelser kan ofte være tegn på at større og mer alvorlige hendelser er i vente.

Tidlig lørdag ettermiddag begynte de første meldingene om skred å dukke opp i media. Gjennom kvelden og natten ble det rapportert om flere hendelser i media, blant annet i Vennesla, Farsund, Hauslia.

Natt til søndag og søndag morgen ble det meldt inn flere skred i Vest-Agder, de fleste nord for Kristiansand langs Otra. Noen få av disse har gått i leirterreng, men ikke kvikkleire.

I løpet av morgenen søndag kom flere rapporter om skred, både i media, telefon til jordskredvarsligen og gjennom NVEs regionkontor. De fleste er i samme område langs Otra, og innenfor eller nær kvikkleiresoner.

Søndag ettermiddag og kveld ble det registrert skred andre steder i området jordskredvarselet dekket, som Mandal, Birkenes, Midtheilia og Sokndal. Mandag morgen gikk det også et stort flomskred i Tokke i Telemark.

Vi jobber fortsatt med å registrere hendelser så den endelige oversikten av hvor mange skred som har gått og hvor har vi enda ikke. Hjelp oss gjerne i dette arbeidet! Send oss en e-post på jordskredvarsling@nve.no hvis du har informasjon om skred som har gått i ditt nærområde, eller bruk www.regobs.no. Slik bidrar du til å gjøre varslingstjenesten vår bedre!

Observerte flomverdier

Det var vannføringer på rødt nivå flere steder. I Tovdalsvassdraget og i Mandalsvassdraget har vi målinger tilbake til slutten av 1800-tallet. Flommene her var de største siden målestart. Vi har imidlertid opplysninger som tilsier at Mandalsvassdraget kan ha hatt større flommer tidligere på 1800-tallet, mens i Tovdalsvassdraget er det sannsynlig at også de store flommene på 1800-tallet var mindre enn 2017-flommen. Våre foreløpige beregninger viser at flommen i år har hatt et gjentaksintervall på omkring 500 år i nedre del av Tovdalsvassdraget og 50 – 100 år i Mandalselva. Vi har for få målepunkter og for korte tidsserier til å kunne fastslå hvor sjelden flommen har vært i alle større og mindre elver og bekker som ble berørt, men for eksempel i nedre del av Otra kan flommen karakteriseres som omkring en 50-årsflom.

Fra vest til øst i Agder.

Lygna

v/Møska (Skolandsvatnet): Kulminerte mandag på 135 m3/s. Største flom i observasjonsperioden fra 1970.  Nesten like stor flom i desember 2015.

v/Tingvatn: Kulminerte mandag på 177 m3/s. Tredje største flom siden observasjonsperioden fra 1920. I 2015 og 1992 var flommen høyere.

Feda v/ Refsti:

Kulminerte mandag kveld på 135 m3/s. Årets flom var den fjerde største siden observasjonene startet i 1890.  Det var større flom der i 2015.

Audna v/Gaupefossen:
Kulminerte mandag på ca 260 m3/s, som er den nest største flommen i observasjonsperioden som startet i 1988, hårfint slått av flommen i 2015.

Manndalselva v/ Kjølemo:
Kulminerte mandag kveld, på ca 800 m3/s. Eksakt kulminasjon må måles inn senere. Må helt tilbake til 1892 for å finne en flom på omtrent samme nivå. Ellers var flommen der i 1987 på 700 m3/s den nest største til nå.

Otra v/Heisel:
Største kulminasjon søndag på mer enn 1250 m3/s. Eksakt høyde må nivelleres inn senere. Vannføringen sank til 870 m3/s natt til mandag, ny kulminasjon mandag ettermiddag på litt under 1200 m3/s. Største flom siden 1933, som var på 1400 m3/s.

Tovdalselva v/Flaksvatn:
Kulminerte mandag formiddag på vannstand 8,24 m, den desidert høyeste i observasjonsperioden fra 1900.  Årets flom var 1,5 m høyere enn den til nå høyeste (1959).

Arendalsvassdraget v/Rygene:
Kulminerte mandag ettermiddag/kveld på ca 860 m3/s. Største flom siden 1987. Flommen i 2015 var nesten like stor som årets flom.