Hopp til hovedinnhold

Flommen på Østlandet: toppen nås uten alvorlige skader

Publisert: 24.05.2023

Flomtoppen er nådd i Trysilvassdraget og øvre del av Glomma. Flommen er på oransje nivå i Krøderen og Sperillen, og er i ferd å nå gult nivå i Randsfjorden. Flommen ventes å nå toppen de nærmeste dagene uten alvorlige flomskader. Det er fortsatt mye snø i høyfjellet i deler av Sør-Norge og snøsmeltingen er ikke kommet ordentlig i gang enda. For noen steder på Østlandet, slik som i Otta, Gudbrandsdalslågen og Mjøsa, vil ikke smelteflommen komme før etter pinse.

Flommen i Buvasselve i Nesbyen 23. mai 2023. Foto: Trine Lise Sørensen, NVE

Flommen i Trysilelva og øvre deler av Glomma er over

Flommen i Trysilelva og øvre deler av Glomma avtar, mens vannføringen i nedre del av Glomma og i Øyeren vil fortsette å stige sakte.

- Det ser ut som flomtoppen i den øvre delen av Glomma og i Trysilvassdraget er nådd, og at vårflommen nå er over i den delen av landet, sier Anne Fleig, flomvakt i NVE. Vannstanden i Øyeren, og vannføringen i nedre del av Glomma vil fortsatt øke sakte de nærmeste dagene men den ventes ikke å stige over gult flom nivå, tilføyer Fleig.

Flommen i Drammensvassdraget

Onsdag morgen har flommen nådd oransje nivå både i Krøderen og Sperillen, og vannføringen nedstrøms disse to innsjøene er stigende. Vannstanden i Randsfjorden er også stigende og ventes å nå gult flomnivå senest i løpet av torsdag. Høyre opp i Drammensvassdraget er vannføringen allerede avtagende.

Flommen i Krøderen og Sperillen

 - Flommen i Krøderen og Sperillen ventes å kulminere før helgen og vil deretter avta raskt igjen. Slik situasjonen er nå, med lite regn og kjøligere vær i fjellet de nærmeste dagene, venter vi fortsatt ikke at flommen i Drammenselva vil nå alvorlig skadeflomnivå, tilføyer Fleig.

Flommen i små sideelver i fjellområder i Telemark og Viken er over

- Litt regn, kombinert med vedvarende snøsmelting førte i går til raskt økende vannføring og flom på gult nivå i noen av de uregulerte sideelvene i Drammensvassdraget, i Numedalslågen og i Skiensvassdraget. Flommen er på retur i de fleste av disse elvene.

Fortsatt fare for små utglidninger

Kjøligere vær og lite regn de nærmeste dagene gjør at faren for jord- og flomskred nå er liten. Faren for skader er imidlertid ikke er helt over, spesielt er elveskråninger utrygge når vannstanden i elvene det har vært flom i, synker.

- Etter flommen vil det, fram til vannstanden igjen er normal, være fare for lokale utglidinger langs elver i flomområdene, sier Guro Skogen Grøndalen fra Statens vegvesen og jordskredvakt i NVE.

Fortsatt mye snø i fjellet

Det er fortsatt mye snø i fjellet i den vestlige delen av Sør- og Østlandet. En ny runde med høye temperaturer de kommende ukene vil stedvis kunne gi ny stigning i vannføringen der vannet kommer fra fjellområder med mye snø.

I høyfjellet i Sør-Norge er ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang enda, slik at for eksempel i Otta og Gudbrandslågen vil smelteflommen komme etter pinse. Mjøsa vil heller ikke nå flomnivå før etter pinse.

Kombinasjonen av mye regn med vedvarende snøsmelting kan også føre til en ny flom i den sørligste delen av Innlandet, Viken og Telemark.