Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Flommen er på retur i Troms og Finnmark

Publisert: 24.05.2023

Flomtoppen er nådd og vannføringen er minkende i de fleste elvene i Troms og Finnmark. Flommen er nå på retur, men det er fortsatt mye snø igjen i fjellet i deler av Troms og Finnmark. En ny varmeperiode med kraftig snøsmelting, kombinert med regn, vil igjen kunne føre til flom.

Erosjonskant langs Altaelva ved Åkergjerdet 21.05.2023. Foto Anders Bjordal, NVE

Flommen er snart over

Vannføringen er nå minkende i de fleste elvene i Troms og Finnmark, og det ventes kjøligere og en relativt tørr værtype fremover de kommende dagene. Det ventes dermed foreløpig ikke ytterligere økning i vannføring i Altavassdraget.

- Det kom litt mindre regn enn fryktet, og kjøligere vær fører til at flommen avtar. Det ventes lite nedbør og mye kaldere temperatur fremover. Flommen vil derfor stort sett være over i løpet av onsdag, sier Tuomo Saloranta, vakthavende hydrolog i NVE.

Fortsatt fare for utglidninger

Kjøligere vær og lite regn de nærmeste dagene gjør at faren for jord- og flomskred nå er minkende. Faren for skader er imidlertid ikke er helt over, spesielt er elveskråninger utrygge når vannstanden i elvene synker.

- Etter flommen vil det, fram til vannstanden igjen er normal, være fare for lokale utglidinger langs vassdrag i flomområdene, sier Guro Skogen Grøndalen fra Statens vegvesen og jordskredvakt i NVE.

Fortsatt stedvis mye snø i fjellet

Det er fortsatt mye snø i fjellet i deler av Finnmark og  Troms.

- Mens Finnmarksvidda stort sett er snøfri nå, viser et ferskt satellittbilde at det fortsatt ligger en god del snø igjen over 400-800 moh i deler av Troms og ytre Finnmark. For eksempel, ved målestasjoner mellom 700-1100 moh. i Lyngen, Kåfjord og Balsfjord kommune ligger det fortsatt 1,5 til 3 meter snø, sier Saloranta.

En ny runde med høye temperaturer i Nord-Norge de kommende ukene vil stedvis kunne gi ny stigning i vannføringen der vannet kommer fra fjellområder med mye snø. Kombinasjonen av vedvarende sterk snøsmelting og regn kan føre til ny flom i deler av Troms og Finnmark.