Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Flommen avtar de nærmeste dagene

Publisert: 23.05.2023

Flomtoppen ventes å nås i de fleste elver og innsjøer i løpet av de nærmeste dagene uten alvorlige flomskader, både i nord og sør. Med forbehold om at det blir ikke store endringer i værprognosene. Flere elver i Finnmark, samt Trysilelva, Krøderen og Sperillen ventes å kulminere på lavt oransje nivå. I høyfjellet i Sør-Norge er ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang enda, slik at for eksempel i Otta og Gudbrandslågen vil smelteflommen komme etter pinse. Mjøsa vil heller ikke nå flomnivå før etter pinse.

Hallingdalselva i Nesbyen 22.05.2023. Foto: Trine Lise Sørensen, NVE, Varsom app

Lite regn kombinert med kjøligere vær både i nord og sør fører til at flommen vil avta raskt de fleste steder de nærmeste dagene.

Flommen i Trysilelva og Glomma

Det har foreløpig ikke kommet regn av betydning i Trysilvassdraget og ellers lite i den vestlige delen av Glommavassdraget det siste døgnet. Vannføring i Trysilelva stiger fortsatt sakte opp mot oransje nivå, men ventes å avta i løpet av onsdag dersom det ikke kommer mye regn i området.

Flommen i Glomma nord for Vormsund ventes også å avta, mens vannføringen i den nedre delen av Glomma vil fortsatt stige sakte.

- Det ser ut som flomtoppen vil være nådd i dag i den øvre delen av Glomma og i Trysilvassdrag, dersom det ikke kommer mye regn i løpet av dagen, sier Anne Fleig flomvakt i NVE. Vannstand i Øyeren, og vannføringen i den nedre delen av Glomma vil fortsatt øke sakte de nærmeste dagene, tilføyer Fleig.

I høyfjellet i Sør-Norge er ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang enda, slik at for eksempel i Otta/ Gudbrandslågen vil smelteflommen komme etter pinse. Mjøsa vil heller ikke nå flomnivå før etter pinse.

Flommen i Drammensvassdraget

Flommen er tirsdag morgen på gult nivå i Krøderen og Sperillen, og ventes å nå oransje nivå i løpet av dagen for Sperillen og i morgen for Krøderen.

- Flommen i Krøderen ventes å kulminere på oransje nivå allerede i morgen onsdag, og vil deretter avta raskt igjen. Sperillen vil nå en topp på oransje nivå rundt onsdag/torsdag og ventes å avta igjen i løpet av helgen, sier Anne Fleig ved flomvarslingen i NVE. Slik situasjonen er nå, venter vi ikke at flommen i Drammenselva vil nå alvorlig skadeflomnivå, tilføyer Anne Fleig.

Vannstanden i Randsfjorden er stigende og ventes til å nå gult flom nivå torsdag.

Lokalt liten flom i små elver i Numedal og Skiensvassdraget

Litt regn, kombinert med vedvarende snøsmelting har ført til raskt økende vannføring i noen av de uregulerte sideelvene i Drammensvassdraget, i Numedalslågen og Skiensvassdraget.

- Som følge av vedvarende snøsmelting og regn natt til tirsdag har vannføringen økt raskt og nådd gult nivå i noen små uregulerte sideelver i fjellområder i Telemark og Viken. Flommen er nå allerede på retur mange steder, sier Anne Fleig, flomvakt i NVE.

Flommen i Troms og Finnmark

Flere av elvene i Troms og Finnmark var på oransje nivå i går. Flere elver i Alta og Porsanger kommune vil kunne nå oransje nivå i dag som følge av regn og sterk snøsmelting i dag.

- Flomfaren er allerede avtagende vestlige deler av Troms og Finnmark. I Finnmark ventes det forbigående høye temperaturer  og noen regnbyger i dag.. Men også for disse områdene venter vi at flommen begynner å være på retur onsdag, sier Anne Fleig, flomvakt i NVE.

Fortsatt fare for jord- sørpe- og flomskred i nord og sør

Vedvarende snøsmelting og regn har gitt økende fare for jord-, sørpe- og flomskred. Kjøligere vær og lite regn de nærmeste dagene gjør at skredfare vil avta både i nord og sør.  

Stor vannføring i elvene under flom kan føre til utgraving av masser i foten av skråninger og stedvis utløse mindre utglidninger. Dette kan redusere skråningsstabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidninger i områder hvor det er kartlagt kvikkleire, og i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser.

- Etter en større flomhendelse vil det, fram til vannstanden igjen er normal, være fare for lokale utglidinger langs vassdrag i flomområdene, sier Guro Skogen Grøndalen fra Statens vegvesen og jordskredvakt i NVE.

Relativt lite regn i nord og sør, og kjøligere vær i vente

Det kom relativt lite regn natt til tirsdag på Sør- og Østlandet, stedvis ca. 10 mm. Det ventes fortsatt litt regn i løpet av dagen, mest i østlige deler av Østlandet.  Det kom lite nedbør i Troms og Finnmark i går, men det ventes ca. 10-15 mm fra i dag til i morgen, mest i østlige deler av Finnmark. Det blir fortsatt varmt i Finnmark i dag, noe som vil føre til kraftig snøsmelting.

Lite regn kombinert med kjøligere vær de nærmeste dagene, både i nord og sør, fører til at flommen vil avta raskt de fleste steder de nærmeste dagene.