Hopp til hovedinnhold

Flom på oransje nivå i deler av Troms og Finnmark

Publisert: 22.05.2023

NVE oppjustert i går flomvarselet for Altavassdraget nedenfor Altadammen til oransje nivå. Varselet er i dag utvidet og omfatter også området mellom Tromsø og Porsanger. Dette er en sjelden situasjon som kan føre til alvorlige skader.

Alttaelva ved Aronnes 21. mai 2023. Foto: Anders Bjordal, NVE

Det oransje flomvarselet for Altavassdraget er utvidet, og inkluderer nå også området mellom Tromsø og Porsanger. Fra før gjaldt varselet for Altaelva nedenfor Altadammen i Vest-Finnmark og sidevassdrag som Tverrelva, Eibyelva og Sarvvesjohka samt Lakselva i Kviby.

Kan føre til alvorlige skader

 – Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. NVE følger situasjonen tett i samarbeid med Statkraft som regulerer hovedvassdraget, sier Anne Fleig, vakthavende hydrolog i NVE.

 – Det frarådes nå å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Har man ennå ikke gjort det, er det viktig å sikre og flytte verdier langs utsatte vassdrag, tilføyer Fleig.

Flomvarsel på gult nivå i store deler av Troms og Finnmark

NVE har også sendt ut flomvarsel på gult nivå for store deler av Troms og Finnmark, inkludert Finnmarksvidda. Det ventes at vannføringen vil øke i de fleste elvene som følge av vedvarende og økende snøsmelting, samt noe regn tirsdag.

–  Fortsatt stor snøsmelting og noe regn tirsdag vil føre til at vannføringen vil holde seg høy de nærmeste dagene. På grunn av døgnvariasjoner i smelting og forsinkelser i vassdragene er vannføring eller vannstand i elver ventet å være lavest cirka midt på dagen og høyest mot kvelden og natten, tilføyer Anne Fleig, flomvakt i NVE.

Det er fortsatt mye snø igjen blant annet i nord- og vestdelen av Finnmarksvidda, og flomfaren vil opprettholdes flere dager i de elvene der det fortsatt ligger mye snø innenfor nedbørfeltet.

Også fare for jord- og flomskred

Som følge av stigende temperatur og økende snøsmelting og regn er det økende fare for jord- og flomskred på gult nivå i deler av Troms og Finnmark.

- Jorda er stedvis allerede mettet av vann, som følge av vedvarende snøsmelting i store deler av Troms og Finnmark. I tillegg kan stor vannføring føre til utgraving av masser i foten av skråninger, sier Guro Skogen Grøndalen fra Statens vegvesen og jordskredvakt i NVE.

- Etter en større flomhendelse vil det, fram til vannstanden igjen er normal, være fare for lokale utglidinger langs vassdrag i flomområdene, tilføyer Grøndalen.