Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Flom på oransje nivå i deler av Østlandet

Publisert: 22.05.2023

NVE oppjusterte i går flomvarselet opp til oransje nivå for Trysilvassdraget og Krøderen. Dette er en sjelden situasjon som kan føre til alvorlige skader. Flomvarselet på gult nivå for Glomma er utvidet og omfatter nå også deler lengre nedstrøms, fra Øyeren til Fredrikstad. Det er også flomfare i vestlige deler av Innlandet, Viken og fjellområder i Agder, Vestfold og Telemark. Situasjonen er svært følsom for regnbyger og regn som ventes i kveld og tirsdag morgen.

Samoa i Eggedal i Sigdal kommune 22.05.2023. Foto Trine Lise Sørensen, NVE, Varsom app

Flomvarsel på oransje nivå for Trysilelva

Vedvarende og sterk snøsmelting fører til at flomvannføringen i Trysilelva ventes å nå oransje nivå i løpet av mandag kveld.

- Vannføringen i Trysilelva er i ferd å nå oransje nivå som følge av sterk snøsmelting, sier Anne Fleig, flomvakt i NVE. Situasjonen er svært følsom for endringer i temperatur og mulig regn tirsdag morgen, tilføyer Fleig.

Vannføringen i Trysilelva ventes å avta igjen med kjøligere vær i løpet av onsdag eller torsdag dersom det  ikke kommer mye regn.

Gult flomvarsel for Glomma og Øyeren

Vannføringen har nå tatt seg opp igjen i Glomma grunnet varmt vær og mye snøsmelting. Vannstanden i Øyeren stiger sakte og ventes å nå gult.

- På grunn av døgnvariasjoner i smelting og forsinkelser i vassdragene er vannføring eller vannstand i elver ventet å være lavest cirka midt på dagen og høyest mot kvelden og natten, sier Anne Fleig, flomvakt i NVE.

Regnet som ventes tirsdag morgen kan bidra til ytterligere økning i vannføring i Glomma og høyere vannstand i Øyeren.

Flom i Drammensvassdraget

Flommen har nådd gult nivå i Krøderen, Sperillen og Drammenselva ved Mjøndalen bru.

- Flommen i Krøderen og Sperillen ventes å nå oransje nivå i løpet av tirsdag, sier Anne Fleig ved flomvarslingen i NVE. Toppen ventes å bli nådd i løpet av onsdag eller torsdag tilføyer, Fleig.

Regulanter tar en aktiv rolle for å begrense flomskader

NVE har tett dialog med regulanter i Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget med hensyn på flomsituasjonen. I løpet av de siste ukene har NVE  allerede gitt  flere regulanter tillatelse til å tappe ned vannmagasinene sine som et tiltak for å redusere flomskader.

- For å redusere fare for flomskader har regulanten i Drammensvassdraget fått tillatelse fra NVE søndag til å holde tilbake vann i Randsfjorden. Dette for at vannet som kommer fra Hallingdal i Krøderen, Begnadalen i Sperillen, og Etnaselva til Randsfjorden ikke skal møtes samtidig, sier Anne Fleig, flomvakt i NVE. Vannet renner ned  Storelva gjennom Hønefoss og inn i Tyrifjorden, og i nedre delen av Drammenselva som har stort skadepotential, tilføyer Anne Fleig, flomvakten i NVE.

Moderat flomfare i Numedalslågen og Skiensvassdraget

Det ventes regnbyger og regn mandag kveld og tirsdag morgen. Dette, kombinert med vedvarende og sterk snøsmelting, kan føre til raskt økende vannføring i de uregulerte sideelvene i Drammensvassdraget, i Numedalslågen og Skiensvassdraget.

- Det ventes regn fra mandag kveld og natt til tirsdag. Vannføringen vil øke raskt i små og middels store elver. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader, sier Anne Fleig, flomvakt i NVE. Flomfaren er størst i de mindre uregulerte vassdragene hvor bygene treffer, og snøsmelting pågår, tilføyer Fleig.

Fare for jord- sørpe- og flomskred fra mandag i deler av Sørlandet, Østlandet og Trøndelag

Vedvarende snøsmelting og regn gir økende fare for jord-, sørpe- og flomskred.

-  Det har de siste dagene vært sterk snøsmelting  og jorda er stedvis  mettet av vann allerede. Det ventes i tillegg regn og regnbyger som fører til økende fare for jord, sørpe- og flomskred, sier Guro Skogen Grøndalen fra Statens vegvesen og jordskredvakt i NVE.

- I tillegg kan stor vannføring føre til utgraving av masser i foten av skråninger, sier Guro Skogen Grøndalen fra Statens vegvesen og jordskredvakt i NVE.