Hopp til hovedinnhold

Flom- og jordskredhendelser på Vestlandet og Trøndelag 14.-17. september 2019

Publisert: 07.10.2019

En episode med mye regn lørdag 14. til mandag 16. september førte til stengte veier, flomskader og skredhendelser i store deler av Vestlandet og sørlige deler av Trøndelag. Dette er en oppsummering av hendelsesforløp, håndtering og konsekvenser av flom og skred.

Flom i Jølstra. Foto: Anders J. Muldsvor NVE; Flomskred i Bergsdalen. Foto: Tor Ivar Birkeland Staten vegvesen

Varsel fra MET og NVE

De første varslene om mye regn for lørdag 14.- søndag 15. september 2019 ble utstedt av Meteorologisk institutt (MET) på morgenen torsdag 12. september for Hordaland og Sogn og Fjordane. MET utstedte også fredag et varsel for søndag om mye regn for Møre og Romsdal og flere varsel om vindkast på gult nivå for deler av Vestlandet.

NVE utstedte det første varselet om jordskredfare torsdag kl. 13 for store deler av Vestlandet fra Rogaland til Møre og Romsdal. Jordskredvarselet ble oppgradert fredag morgen til oransje nivå for midtre og indre deler av Hordaland og Sogn og Fjordane. Samtidig ble det utstedt flomvarsel på gult nivå for store deler av Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal for lørdag, samt et flomvarsel på oransje nivå for søndag for deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Varslene på gult nivå ble lørdag utvidet til å gjelde også for deler av Trøndelag og Rogaland, for søndag og mandag. Flomvarselet for Hordaland for søndag ble oppgradert til oransje nivå på søndag.

Nedbørprognoser

Etter jevnlig påfyll av regn, var vannmetningsgraden i jorda, grunnvannstanden og vannføringen i små elver gradvis økende på Vestlandet de siste dagene i forkant av denne helgens nedbørsepisode.  

 • Prognosene fra Meteorologisk institutt indikerte fredag morgen at det var ventet opp mot 60-100 mm/24t både lørdag og søndag. De største nedbørmengdene var ventet fra lørdag kveld. Det var også ventet store mengder regn for deler av Trøndelag mandag 16. september. Det var meldt sterk pålandsvind, som gjorde at nedbøren kunne trekke inn mot midtre og indre strøk. 
 • Det var ventet relativt høy temperatur, også i fjellet, slik at eventuell snø i fjellet ville smelte og bidra til økt vannføring. Det var stor usikkerhet i både plassering og mengder nedbør søndag og mandag, siden nedbøren skulle komme i form av regnbyger.
 • Fra søndag til mandag morgen var det ventet 50-80 mm/24t på Vestlandet, lokalt opp mot 100 mm i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, og opp mot 60 mm i Trøndelag. Temperaturen skulle natt til søndag synke raskt i fjellet og nedbøren ville falle i form av snø over 800-1200 moh.

Nedbørobservasjoner

 • Søndag morgen var det observert 60-100 mm/24t flere steder i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Mest nedbør på 24t fram til søndag morgen ble målt på Opstveit i Kvinnherad (127 mm). Gullfjellet fikk nest mest med 107 mm. Det kom litt mer nedbør i ytre området av Hordaland og Sogn og Fjordane og litt mindre i indre strøk enn ventet. Det kom også større nedbørmengder i Rogaland enn ventet, over 100 mm/24t to steder (120 mm/24t på Liarvatn i Rogaland, 109 mm i Lysebotn). Det ble derfor utstedt flomvarsel på gult nivå for deler av Rogaland søndag morgen.
 • Etter en kort periode med mindre nedbør i løpet av natten, kom det nytt påfyll med nedbør utover søndagen. Fra søndag morgen til mandag morgen kom det mest nedbør i Møre og Romsdal. Hustadvatn fikk mest med 91 mm/24t. Enkelte steder i Sogn og Fjordane og Hordaland ble det observert over 70 mm/24t. Mest nedbør i Hordaland ble målt i Myrkdalen (79 mm) nord i fylket og nest mest i Øvstedal med 78 mm. I Sogn og Fjordane fikk Grytadalen vest i fylket mest med 69 mm. På Vestlandet for øvrig har det kommet opptil 60 mm/24t mange steder. I Trøndelag kom det mest nedbør sør og øst for Trondheimsfjorden, opptil 78 mm på Søvatnet i løpet av de siste 24 timer.
 • Fra mandag morgen til tirsdag morgen ble det registrert opptil 69 mm på Hustadvatn i Møre og Romsdal og 60 mm på Liafoss i Trøndelag.

 

Observerte flomverdier

Vannføringen i små vassdrag var sterkt økende lørdag kveld og det ble registrert flomvannføringer på gult nivå på ca. 10 målestasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Søndag morgen var vannføringen i små vassdrag allerede synkende, men var fortsatt stigende i de større vassdragene. Søndag og mandag ble det observert flomvannføringer på oransje nivå i flere vassdrag i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

 • I Rogaland kulminerte vannføringen i flere vassdrag søndag omkring gult nivå.
 • I Hordaland kulminerte Handalandselva ved Djupevad i Sunnhordland på 84 m3/s (oransje nivå) lørdag kveld, Kinso ved Hølen ved Sørfjorden på 109 m3/s (oransje nivå) søndag kveld, Vosso ved Bulken (Vangsvatnet) på 528 m3/s (oransje nivå) ved midnatt natt til søndag.
 • De fleste vassdragene i midtre deler av Sogn og Fjordane kulminerte omkring midnatt natt til mandag. Vannføringen i Svartebotten og i Førdeelv i Flora kommune kulminerte på oransje nivå tidlig lørdag kveld. Vannstanden i Strynsvatn og Hornindalsvatn kulminerte på gult nivå. Gloppenelva v/Eidsfoss kulminerte på 192 m3/s (oransje nivå) natt til mandag, Jølstra ved Brulandsfoss i Førde på 252 m3/s (oransje nivå), Jølstervatn i Jølster også på oransje nivå noen timer senere, på 158 m3/s. Byttevatn kulminerte på 93 m3/s, rett over grensen til oransje nivå. Holsenvatn kulminerte lørdag kveld på oransje nivå på 47 m3/s, mens Viksvatn i Gaularvassdraget kulminerte på oransje nivå mandag kveld på 250 m3/s.
 • I Møre og Romsdal ble det natt til mandag observert flomvannføringer på gult og oransje nivå. Bygdaelva ved Øye i Geiranger kulminerte på 111 m3/s (oransje nivå) natt til mandag. Sleddalelva i Sleddalen kulminerte på 25 m3/s (rødt nivå) søndag kveld.  Fitjavatnet i Sunnmøre og Visa ved Vistdal i Nesset kommune nådde også i noen timer oransje nivå natt til mandag.  De fleste vassdragene i sørlige og midtre deler av Møre og Romsdal kulminerte mandag morgen før kl. 9. Surna nord i Møre og Romsdal, kulminerte ved Skjermo på 446 m3/s (oransje nivå). Vannstanden i Surna ved Skjermo steg veldig raskt, ca et par meter fra søndag ettermiddag til mandag morgen. Det ble større vannføring enn ventet og større enn hva flomvarselet på gult nivå tilsa. Vannstanden i Surna ved Skjermo økte 0,5-0,6 m mer enn forventet. Gult flomvarsel betyr at man kan vente en vannføring opp mot 5-års gjentaksintervall, men målingene viser at Surna kulminerte på en vannføring med ca.  10 års gjentaksintervall, basert på oppdatert flomstatistikk. Det ble observert også kortvarige flomvannføring på oransje nivå i to andre små elver i nærheten, Nauståa i Surnadal kommune og Rinda i Rindal kommune.
 • I Trøndelag økte vannføring natt til mandag og nådde gult nivå i løpet av dagen i flere vassdrag.

 

Hendelser

De første skredene gikk ca kl 22 lørdag kveld. Det er registrert litt over 20 skredhendelser i varslingsperioden. Det var ingen store skred som medførte alvorlige hendelser, men mange veier ble stengt i flere dager. Den mest dramatiske hendelsen var flommen i Surna mandag morgen som førte til at ca. 70 sauer ble tatt av elva og druknet. Flommen i Olden søndag kveld førte også til evakuering av 25 husstander natt til mandag.

 • Nord i Rogaland ble det observert flomvannføring i flere vassdrag, men ingen flomskader eller skredhendelser ble rapportert. Fylkesvei fv 528 ved Monen ble stengt lørdag pga. flom. Flommen førte til noe problemer for Forsand Sandkompani i Forsand kommune.
 • I Hordaland ble fylkesvei 5400 stengt pga. et stort flomskred ved Storforsdammen på Øye i Bergsdalen. Det gikk også et stort jordskred på fylkesvei 391 i Lindås mellom Hjelmås og Seim, og et steinras på fv 103 ved Eidfjordelv bru på strekningen Eidfjord-Simadal. Det gikk lørdag kveld et jordskred i Mykdalen fjellandsby i Voss. Fv 550 ble stengt natt til mandag pga. et jordskred ved Bjotveit i Ullensvang. Det ble også meldt om mindre flomskred mellom Grimo og Velure i Ullensvang mandag morgen, og et jordskred natt til mandag i Sevaldstad i Teigdalen i Voss som stengte veien.

Fylkesveiene fv 188 ved Nedre Sædal, fv163 Sædalsveien i Bergen og fv 8 ved Geitåstjøma ble stengt pga. flom lørdag kveld. Deler av Voss camping langs Vangsvatnet måtte evakuere søndag kveld.

 • I Sogn og Fjordane ble E39 ved Vassenden i Jølster stengt pga. flom og flomskred i Årsetelva. Det ble også meldt om oversvømmelser og flere mindre skred langs Jølstravatnet på fv 451. Det ble registrert lørdag kveld et jordskred i Fjaler på fylkesvei 57 mellom Dale og Sande i Sunnfjord. Søndag ble fv 616 stengt pga. et jordskred ved Endal på Askeland i Bremanger. Fv 331 mellom Urnes og Skjolden og fv 609 ved Heilvang i Førde ble stengt pga. skred. Fv 50 ble stengt pga av steinras i Aurlandsdalen. Det gikk flere små flomskred søndag på fylkesvei 92 mellom Vik og Arnafjord. Også fv 601 ved Melhus i Aurland på strekningen Langhuso-Undredal, ble stengt søndag pga. et flomskred. Mandag ble det meldt om skader på en rørgate til Jordal kraftverk ved Fjærland i Sogndal pga. et flomskred.

Lørdag kveld var Fylkesvei 691 ved Gjengedal og fv 615 ved Tjøtaelva i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane stengt pga. flom og muligens flomskred. Flere hus og en camping i Olden i Nordfjord ble evakuert da flere elver og bekker gikk over sine bredder. Fylkesvei 60 mellom Innvik og Olden nær Stryn, fylkesvei 724 mellom Olden og Briksdalen, fylkesvei 723 i Lodalen og fylkesvei 722 mellom Storesund og Flo ble alle ble stengt på grunn av flom og fare for skred. Det ble registrert flomskader i Olden, og det er meldt om faretegn for utglidninger og det gikk muligens små flomskred (masseførende bekker som fant nye løp). De 25 innbyggere som måtte flytte fra hjemmene sine i Olden pga. oversvømmelser kunne flyttet hjem igjen mandag morgen etter vurdering fra NVE og Politiet. 

 • En av de mest dramatiske hendelsene fant sted nord i Møre og Romsdal da elva Surna gikk over sine bredde og førte til ca. 70 sauer, flere kalver og hjorter druknet i elva. Tirsdag ble det meldt om et jordskred over Flatnesvegen på Sæterbø i Ørsta.
 • I Trøndelag gikk det mandag morgen flere skredhendelser: et flomskred ved Hegra på E14 i Stjørdal, et jordskred ved Holla i Snillfjord, og små utglidninger på EV 39 ved Vinjeøra også i Hemne kommune.  Et hus like ved skredet på E14 i Oladalen ble evakuert mandag formiddag. Stjørdalselva gikk over sine bredder og flere ble evakuert i Gudå i Meråker. På grunn av flommen ble også Meråkerbanen stengt mandag ettermiddagen mellom Hell og Storlien. Mandag ble fv 700 ved Meldal og fv 6592 ved Gaustadvatnet stengt pga. oversvømmelser. Oversvømmelsene førte også at flere bønder mistet sine potetavlinger, og noen fikk vann i kjeller. Beboere i et tjuetall hus og et omsorgssenter på Krokstadøra i Snillfjord kommune ble innestengt da flomvannet tok en midlertidig bru.

Beredskap i NVE, Statens Vegvesen og kommuner

NVE satte beredskap fredag og NVEs regionkontor i Førde tok kontakt med flere flom- og skredutsatte kommuner for å forsikre seg om at de var forberedt og rådet dem til å utføre enkelte forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier. Varslingstjenesten for flom og jordskredfare fulgte situasjonen tett og publiserte, i tillegg til varslene, jevnlig statusrapportering i hele perioden på varsom.no. Der fikk publikum og beredskapsmyndigheter tilgang til oppdatert informasjon om situasjonen flere ganger om dagen.

Flom- og jordskredvarslingen var i fortløpende kontakt med Meteorologisk institutt (MET) i løpet av hele flom- og skredperioden. Videoen fra VG-TV mandag 17.09.2019 illustrerer det gode samspillet mellom NVE, MET og Statens vegvesen (SVV): MET v/meteorolog Bente Wahl, vakthavende flomvakt i NVE, Elin Langsholt og vakthavende jordskredvakt i NVE[1], Martine Holm Frekhaug fra Statens vegvesen (SVV).

NVE var også i kontakt med Statens vegvesen, Fylkesmannen, Politiet, vassdragsregulanter og enkelte kommuner. Gode forberedelser er viktig for å redusere faren for skader.

Statens vegvesen og flere kommuner utførte forebyggende tiltak, noe som sannsynligvis førte til reduserte skader. Som forebyggende tiltak valgte også Statens vegvesen og noen kommuner å stenge flere skredutsatte veistrekninger: bl. a. E16 på Bolstadøyri på Voss, Ole Bulls veg i Bergen, og fv 7 Granvin-Kanndal i Hordaland. Følgende fylkesveier ble stengt i Sogn og Fjordane: fv 331 Urnes-Skjolden, fv. 92 Arnafjord-Vikøyri, fv 8 ved Åkre i Høyanger, og fv. 609 mellom Askvoll og Førde. 

[1] Det er to geologer fra Statens vegvesen som inngår i jordskredvarslingen som drives av NVE i samarbeid med MET og SVV.