Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Flom- og jordskredfaren er ikke over

Publisert: 15.08.2023

Fortsatt jordskredfare på oransje nivå for Østlandet, og flomvarsel på rødt og oransje nivå. Det er ventet kraftige regnbyger over Østlandet tirsdag ettermiddag og kveld.

Jordskred/utglidning ved Dovre som påvirker Dovrebanen. Observert lørdag kveld 12.august, men bildet er tatt 13.08.23 kl. 13. Foto: Bjørn Iversen // Varsom Regobs

MET har sendt ut styrtregnvarsel for deler av Østlandet som gjelder for tirsdag ettermiddag og kveld. Det øker jordskredfaren, og kan forlenge flommen.

- Tyrifjorden er ventet å stige med 5-10 cm, og flomtoppen er nå ventet onsdag. Også torsdag vil Tyrifjorden holde seg nær flomtoppen, opplyser Ivar Berthling, vaktleder i flom- og jordskredvarslingen.

Flommen er ikke over

Flomtoppen er nådd de aller fleste steder, men det er fortsatt flom på rødt og oransje nivå i flere elver og innsjøer.

- Vi tror ikke styrtregnet er nok til å forverre flommen i de store innsjøene og hovedelvene på Østlandet, men det vil føre til at flommen synker tregere, sier Elin Langsholt, flomvakt i NVE. I de mindre elvene kan styrtregnet føre til at vannføringen øker. Det kan gi lokale oversvømmelser og erosjon, tilføyer Langsholt.

Det er kun rødt flomfarevarsel for de nedre delene av Drammensvassdraget. Det er oransje nivå for flomfare for nedre deler av Glomma, Mjøsa og øvre deler av Drammensvassdraget.

NVE oppdaterer, i samarbeid med regulantene, flomprognoser for innsjøene og elvene i Drammensvassdraget, Glomma og Lågen. Prognosene er usikre, og avhenger av hvor mye regn som komme de neste dagene.

 Jordskredfare på oransje nivå

Det er sendt ut jordskredvarsel på oransje nivå for deler av Innlandet og Viken.

- Der de kraftigste regnbygene treffer tirsdag ettermiddag og kveld kan det gå jord- og flomskred, forteller Hallgeir Elvehøy, jordskredvarsler i NVE.  

I flere områder på Østlandet er det varslet jordskredfare på gult nivå. Det er fare for at jorden langs elvebreddene glir ut når flommen synker. Unngå å oppholde deg langs elvebredden til de flomstore elvene.

Les detaljene om alle flom- og jordskredvarslene for i dag tirsdag og de to påfølgende dagene på Varsom.

NVE har samlet informasjon om ekstremværet Hans på Ekstremværet Hans | Varsom.no.

Råd til befolkningen

Under flom eller et skred er det viktig at du unngår

  • å oppholde deg i nærheten av bratt terreng, elver og bekker med stor vannføring
  • bratte skråninger med løsmasser fordi det kan gå skred
  • båtkjøring i elver med flom fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen
  • bilkjøring der hvor det er oransje eller rødt farevarsel fordi veier kan bli stengt på kort varsel

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med

  • kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse
  • nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Hjelp oss å registrere flom- og jordskredhendelser

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskredvarslingen ved å sende oss bilder av faretegn, høyder av flommen, skader og konsekvenser nær deg i Varsom-appen. Dette er viktig informasjon for å bedre varsling og beredskap, samt for framtidig sikring, kartlegging og arealplanlegging med hensyn på flom og skred.

Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no.

Last ned Varsom-appen fra Appstore eller Google Play.