Hopp til hovedinnhold

Flom og jordskredfare på Vestlandet og Trøndelag: Oppdatert status mandag 16.09.2019

Publisert: 15.09.2019

Mandag 16.09. kl. 17:30. Det ventes fortsatt noe regn på Vestlandet og i Trøndelag, og varslene om flom- og jordskredvarsler opprettholdes, men nå kun på gult nivå. NVE er ikke lenger i beredskap, men følger situasjonen nøye

Flom i Agder 10.2017 Foto: Petter Våge NVE

Dette er en statusoppdatering fra flom- og jordskredvarslingen, mandag 16. sept. 2019 kl. 17:30

- Flommen er nå på retur i alle vassdragene og vannføringen er synkende. Det vil fortsatt være flomvannføring i de store vassdragene og i enkelte innsjøer. Flomvarselet på gult nivå gjelder derfor fram til onsdag morgen, sier Elin Langsholt, vakthavende flomvakt i NVE.

- Jorda er vannmettet over store deler av Vestlandet og Trøndelag, og det ventes fortsatt regn mandag og tirsdag, spesielt tirsdag i Møre og Romsdal. Det er derfor fortsatt varsel på gult nivå i Møre og Romsdal fram til onsdag morgen. I resten av varslingsområdet fra Rogaland til Trøndelag er det varsel på gult nivå fram til tirsdag morgen, sier Martine Frekhaug, vakthavende jordskredvakt i NVE.

Status kl. 10:00 (under):

Trøndelag: Sør i Trøndelag er det nå på morgenen mye regn og økende vannføring, og det ventes at vannføringen vil nå gult nivå. Lenger nord i Trøndelag har det vært flomvannføring i enkelte vassdrag i natt, men vannføringen er nå synkende.

Møre og Romsdal: Det har vært flomvannføringer på gult og oransje nivå i løpet av natten. De fleste vassdragene har nå kulminert. I Surna v/Skjermo øker fortsatt vannføringen noe og er på høyt oransje nivå. De fleste vassdragene i sørlige og midtre deler av Møre og Romsdal har kulminert eller ventes å kulminere i løpet av noen timer.

Sogn og Fjordane: Vannstanden i Strynsvatn kulminerer nå så vidt på gult nivå. Hornindalsvatn stiger veldig sakte og vil nå gult nivå. De fleste vassdragene i midtre deler av Sogn og Fjordane kulminerte omkring midnatt i natt. Jølstra (Førde) og Jølstervatn har kulminert på oransje nivå. Viksvatn i Gaularvassdraget er på oransje nivå og stiger fortsatt sakte, og ventes å kulminere i løpet av dagen.

Hordaland: Ved Bulken (Vangsvatnet i Voss) kulminerte vannføringen på oransje nivå ved midnatt. Ved Hølen i Kinso (Sørfjorden) kulminerte vannføringen så vidt på oransje nivå i går kveld. I de øvrige vassdragene kulminerte vannføringen under gult nivå i natt, og er nå synkende.

Rogaland: Vannføringen i alle vassdragene har kulminert, de fleste omkring gult nivå.

- Det har gått flere skredhendelser som har stengt veier, 15-20 i Sogn og Fjordane og Hordaland, men heldigvis har det ikke vært noen store skred som har medført alvorlige hendelser, sier Martine Frekhaug, vakthavende jordskredvakt i NVE. Vi får bedre oversikt over antall og omfang av skredene i løpet av dagen. Det er mandag morgen jordskredfare på gult nivå for store deler av Vestlandet og Trøndelag. Det er noe usikkert hvor lenge gult nivå opprettholdes etter at nedbøren har avtatt. Det kan ta litt tid før vannet renner unna og skredfaren avtar. Vi gjør nå en ny vurdering og varselnivåene blir oppdatert innen kl 11 i dag, mandag, sier Martine Frekhaug.

I løpet av de siste 24 timer fra søndag morgen til mandag morgen har det kommet mest nedbør i ytre og midtre strøk på Vestlandet. Enkelte steder i Sogn og Fjordane og Hordaland ble det observert over 70 mm, mest ble målt i Myrkdalen (78 mm) nord i Hordaland og nest mest i Grytadalen vest i Sogn og Fjordane (69 mm). På Vestlandet for øvrig har det kommet opptil 60 mm regn mange steder. I Trøndelag kom det mest nedbør sør og øst for Trondheimsfjorden, opptil 50 mm i løpet av de siste 24 timer.

Ifølge Meteorologisk institutt, ventes det fra mandag morgen til tirsdag morgen ventes det fortsatt en del regn på Vestlandet og Trøndelag, mest nord i Trøndelag, lokalt opptil 40-70 mm. Fra Møre og Romsdal til Rogaland ventes 10-30 mm, opptil 40-50 mm enkelte steder i Hordaland og Rogaland. Nedbøren ventes å komme som snø over ca 800 m oh.

Hendelser (Oppdatert mandag kl. 17:30): 

De første skredene gikk ca kl 22 lørdag kveld, og flere veier er nå stengt eller har vært stengt pga. skred eller flom. 

I Trøndelag har det gått mandag tidlig minst to skredhendelser: et flomskred ved Hegra på E14 i Stjørdal og et jordskred ved Holla i Snillfjord i Hemne kommune.  Stjørdalselva har gått over sine bredder og flere er evakuert i Gudå i Meråker. På grunn av flommen er også Meråkerbanen stengt mandag ettermiddagen mellom Hell og Storlien.

I Møre og Romsdal har elva Surna gått over sine bredde og mange sauer ble tatt av elva.

I Hordaland er Fylkesvei 314 stengt pga. et flomskred ved Storforsdammen på Øye i Bergsdalen. Det har også gått et stort jordskred på fylkesvei 391 i Lindås mellom Hjelmås og Seim, og et steinras på fv 103 ved Eidfjordelv bru. Det gikk lørdag kveld et flomskred i Mykdalen fjellandsby ned mot Myrdalselvi. Fv550 ble stengt i dag ca kl. 08 pga. et jordskred ved Bjotveit på strekningen Tørvikbygd-Odda. Det også meldt mindre skred mellom Grimo og Velure langs Sørfjord. Fv163 Sædalsveien i Bergen og fv 8 ved Geitåstjøma er stengt pga. flom. Deler av Voss camping langs Vangsvatnet er evakuert søndag kveld.

I Sogn og Fjordane er E39 ved Vassenden i Jølster stengt pga. et flomskred (Årsetelva). Det er også meldt flom og flere mindre skred langs Jølstravatnet. Det er registrert et skred på fylkesvei 57 mellom Dale og Sande i Sunnfjord. Søndag ble fv 616 stengt pga. jordskred ved Endal på Askeland i Bremanger. Det er meldt søndag at fv 331 mellom Urnes og Skjolden, samt fv 609 ved Heilvang i Førde er stengt pga. skred. Fv 50 er stengt pga av en steinras i Aurlandsdalen. Det gikk flere skred søndag på fylkesvei 92 mellom Vik og Arnafjord. Også fv 601 ved Melhus på strekningen Langhuso-Undredal, varstengt søndag pga. skred.

Søndag kveld var Fylkesvei 691 ved Gjengedal og fv 615 ved Tjøtaelva i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane er stengt pga. flom. Solrenningen camping langs Jølstra i Jølster.  Politiet melder rundt kl 22 søndag kveld at de har startet å evakuere flere hus etter at flere elver går over sine bredder i Olden i Sogn og Fjordane. Fylkesvei 60 mellom Innvik og Olden nær Stryn, fylkesvei 724 mellom Olden og Briksdalen, fylkesvei 723 i Lodalen og fylkesvei 722 mellom Storesund og Flo er alle er stengt på grunn av flom og fare for ras. Det gikk sannsynligvis flere flomskred i dette området. De 25 innbygere som måtte flytte fra hjemme sine i Olden har nå flyttet igjen. 

Flere veier er eller har vært stengt pga. skredfare, bl. a. E16 på Bolstadøyri på Voss, Ole Bulls veg i Bergen, fv 7 Granvin-Kanndal i Hordaland. Fylkesveier i Sogn og Fjordane: fv 331 Urnes-Skjolden, fv. 92 Arnafjord-Vikøyri, fv 8 ved Åkre i Høyanger, og fv. 609 mellom Askvoll og Førde. Fv 601 ved Melhus (Langhuso-Undredal) er stengt søndag kveld pga steinras.

Status over hendelser blir oppdatert i løpet av dagen. Hjelp oss ved å sende oss bilder og registrere hendelser i regObs! Se oppdaterte varsel for mandag. og tirsdag. Varslingstjenestene følger situasjonen nøye. Varslene fra NVE blir oppdatert innen 11:00 tirsdag.

Tiltak og råd: 

Det er fare for at enkelte veier bli stengt pga. av skredhendelser eller oversvømmelser. Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.novarsom.no). Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf 22 07 30 00 tast 3). Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred. Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt. Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare.

Spesielt for flom:

  • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
  • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
  • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Spesielt for jord- og flomskred:

  • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Følg vannføringen ved utvalgte målestasjoner nedenfor. Det ligger grafer fra flere målestasjoner i selve varslene (under varselteksten).

48.1 Sandvenvatn i Opo (Odda)

62.5 Bulken i Vosso (Voss)

97.1 Fetvatn i Fitjarvatnet (Sykkylven)

98.4 Øye I Bygdeelva (nær Hellesylt)

104.23 Vistdal i Visa

123.31 Kjeldstad i Garbergelva (oppstrøms Selbusjøen)