Flom- og jordskredfare i Nord-Norge 21.-22. september

Publisert: 07.12.2021

Det er flom- og jordskredfare på oransje nivå i deler av Trøndelag og Nord-Norge. NVE følger situasjon tett.

Ranelva ved Bjøllånes i Rana 21. september 2020. Foto: Ø. Storvoll, Varsom Regobs.

Restene av den tropiske stormen «Sally» har truffet nordre deler av Trøndelag og Nord-Norge i dag. NVE og Meteorologisk institutt har sendt ut flere naturfarevarsel.

NVE oppjustert flom- og jordskredvarsel til oransje nivå i deler av Nord-Norge mandag tidlig. Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Det ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader, flomskader og flere skredhendelser på utsatte steder.

Det er mandag ettermiddagen vannføring på oransje nivå i mange vassdrag i Nordland. Det er spesielt stor vannføring i Ranelva og i Vefsna. NVE følger situasjon tett.

Flere veier er allerede stengt grunnet oversvømmelser, flom eller skredhendelser. Hold deg oppdatert om situasjonen på varsom.no. Sjekk vegmeldinger på 175.no

Tirsdag morgen er flommen på retur i de fleste elvene i Trøndelag og Nordland. Det er fortsatt vannføring på oransje nivå i enkelte vassdrag i Nordland og Trøndelag, men vannføring er minkende. Det verste regnværet har også gitt seg i Troms tirsdag morgen. Det ventes bygevær i løpet av onsdagen. Det er fortsatt vannføring på oransje og gult nivå i flere vassdrag tirsdag morgen. 

Tirsdag ettermiddag er det fortsatt stor vannføring og flom i flere vassdrag i Nordland og Troms, men de fleste minker nå.

Hold deg unna elvebredden. Rask senkning av vannstanden etter flom kan forårsake lokale utglidninger.

Følg oss på https://twitter.com/varsom_no

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og jordskrevarslingen ved å sende oss bilder av skader og konsekvenser nær deg i Varsom Regobs-appenDu kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no


Tiltak og råd ved flom og jordskredfare

Søk informasjon: Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.no, varsom.no). Det er fare for at enkelte veier bli stengt grunnet skredhendelser, eller oversvømmelser. Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3).


Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.


Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt.


Spesielt for flom:
• Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
• Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring.
• Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
• De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.


Spesielt for jord- og flomskred:
• Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
• Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
• Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.


Få hjelp: Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare. Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt. Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak. I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.