Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Flom- og jordskredåret 2019

Publisert: 17.01.2020

Sommeren i Sør-Norge var preget av flere episoder med lokalt styrtregn som fikk alvorlige følger. I Jølster omkom én person i et jordskred. Styrtregn førte også til skader for millioner av kroner, blant annet i Jølster, Brumunddal og Fredrikstad.

Jordskred i Jølster 30.07.2019. Foto: Jan Helge (SVV) – Varsom Regobs.no

 

Varm vår ga tidlig vårflom

Februar og april 2019 var betydelig varmere enn normalen, med april som den nest varmeste aprilmåned som er registrert i Norge. Episoder med snøsmelting og regn i februar/mars, førte til flere kortvarige perioder med flom- og jordskredfare på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge. Et lite jordskred, som gikk i Råbyda ved Orkanger i Trøndelag 16. februar, fikk dramatisk konsekvens, da skredet traff et hus, og en person omkom. I Rana kommune i Nordland demmet et stort snøskred opp en elv, noe som førte til lokal flomfare i flere dager.

Vedvarende og sterk snøsmelting i høyereliggende og indre strøk av Sør-Norge i slutten av april, kombinert med regn, førte til flom, lokale oversvømmelser, erosjonsskader, jord-, sørpe- og flomskred i Telemark og Buskerud. Det gikk blant annet et stort sørpeskred ved Stasvro, nær Gaustatoppen, som førte til skade på fylkesvei 651. Kombinasjonen regn og snøsmelting førte til relativt normal vårflom i store deler av Østlandet og i Nord-Norge, i løpet av mai og juni.

Styrtregn førte til flere alvorlige episoder med flom og jordskred i løpet av sommerhalvåret

Sommeren ble preget av flere episoder med styrtregn i Sør-Norge. Meteorologisk institutt (MET) utstedte farevarsel på kraftige regnbyger (styrtregn) ca. 30 dager i periode mai-september 2019. Den mest alvorlige hendelsen skjedde 30. juli da mye regn på kort tid ga store skader i Sogn og Fjordane. Kommunene Jølster, Førde og Gloppen ble hardest rammet med mange jord- og flomskred. En person omkom i et jordskred i Vassenden i Jølster.

Styrtregn 13. august førte til store flomskader i Brumunddal i Hedmark. Den 1. september ble det i Fredrikstad målt 58 mm regn på 3 timer, noe som førte til store lokale oversvømmelser med over 1000 registrerte vannskader i byen. Oslo ble også rammet av styrtregn, blant annet 26. juni og 3. august som førte til store lokale oversvømmelser. Varmt vær i juli førte til flom i brevassdraget i Sogn og Fjordane.

En kort episode med kraftige byger i Hordaland natt til torsdag 28. august, førte til stengte veier, flomskader og skredhendelser, særlig i midtre strøk. På Østlandet var det samme dag tordenvær og mye regn på kort tid, noe som førte til lokale oversvømmelser og overvann på veier enkelte steder, samt flere tilfeller av strømbrudd.

To alvorlige høstepisoder med mange flom, jord- og flomskredhendelser

September ble preget av to alvorlige, men kortvarige, episoder med flom- og jordskredfare i deler av Vestlandet grunnet mye regn. Den første episoden med mye regn inntraff 14. - 16. september. Dette   førte til stengte veier, flomskader og skredhendelser i store deler av Vestlandet, også i sørlige deler av Trøndelag. Det ble registrert litt over 20 skredhendelser, samt flomvannføring på oransje nivå. Den mest dramatiske hendelsen var flommen i Surna, da ca. 70 sauer ble tatt av elva og druknet morgenen 16. september.  Den andre episoden inntraff 19.-20. september da mye regn over store deler av Trøndelag og sør i Helgeland, førte til stengte veier, stor flom i flere vassdrag og noen jordskredhendelser


Langvarig regn førte til flom på slutten av året

Vedvarende regn på Østlandet i slutten av november og starten av desember, førte til flere episoder med jordskredfare og en langvarig flom i Haldenvassdraget i Østfold. Det ble også registrert flom- og jordskredhendelser i deler av Nordland og Troms i starten av desember. Mildvær og mye regn i slutten av desember, førte til mange flom, jord-, sørpe- og flomskredhendelser på deler av Vestlandet.

METs oppsummering av væråret 2019

Oppsummering av flom- og jordskredfare og hendelser 2019:

 • 03.-04. januar: Lokale oversvømmelser og flere jord- og flomskredhendelser i deler av Trøndelag og M&R
 • 14.-16. februar: Jordskredfare i deler av Vestlandet og Trøndelag. 16. februar: Et hus ble revet av en utglidning og en person omkom i Råbygda i Orkanger i Trøndelag.
 • 22.-24. februar: Flom og skredhendelser i Nordlige deler av Troms
 • Fra midten av mars: Flere kortvarige episoder med jord-, sørpe- og flomskred på Vestlandet og Trøndelag.
 • 2 første uker i mars: Flomfare for Stormdalsåga og Ranavassdraget i Rana kommune i Nordland pga. et stort snøskred i nedre delen av Stormdalen i Saltfjellet Nasjonalpark demmet opp Stormdalsåga
 • April-mai: Lavt grunnvannsnivå langs kysten av Norge fra Østfold til Trøndelag.
 • 22.-23. april: Flom og jordskred på gult nivå i deler av Nord-Norge pga. nedbør og snøsmelting.
 • 27.-29. april: Flom og jordskred i deler av Sør-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag.
 • 22.-25. mai: Flom- og jordskred Østafjells. Gult nivå og noen mindre hendelser, som stengte veier og jordskred, bl.a. i Telemark, Oppland og Hedmark.
 • 6.-7. juni: Kraftige regnbyger på Sør- og Østlandet, noen jordskred i Oppland, flom på gult nivå nord i Oppland, og noen lokale oversvømmelser andre steder. Hendelsen førte til strømbrudd og tog-trøbbel i forbindelse med lyn. MET-Info 24-2019: Svært kraftige tordenbyger Østafjells 06. juni 2019
 • 7.-10. juni: Nedbør og snøsmelting i Nord-Norge førte til flom og jordskred flere steder. Bortsett fra at et næringsbygg i Troms som ble truffet av jordskred, og at det var enkelte stengte veier, ble det få skader.
 • 11.- 20. juni: Vannstanden i Mjøsa var på gult i en lange perioder etter en flom i Gudbrandsdalen. Det ble kun registrert noen mindre oversvømmelser rundt Mjøsa
 • 26. juni: Styrtregn med nedbørsrekord i Oslo med 22 mm på 10 minutter. Store lokale oversvømmelser i Oslo.
 • 25.-31. juli: Flom i flere brevassdrag i Sogn og Fjordane
 • 30. juli: Styrtregn i deler av Hordaland og Sogn og Fjordane. Store flom- og skredskader lokalt i Jølster og Gloppen i Sogn og Fjordane og i Modalen nord i Hordaland. En person mistet livet i et jordskred i Vassenden i Jølster. Se også MET-Info 25-2019: «Intense byger med store konsekvenser i Sogn og Fjordane 30. juli 2019»
 • 03. august: Store lokale oversvømmelser i Østlige deler av Oslo (uoffisielle målinger på 40 mm/1t)
 • 06. august: MET-Info 26-2019: Svært kraftige byger i indre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag sør for Trondheimsfjorden. Det ble ikke meldt om store vannrelaterte hendelser knyttet til hendelsen
 • 07. august: MET-Info 27-2019: Styrtregn i Bærum som førte til overvann og inntrengning av vann i kjeller.
 • 12.-13. august: Styrtregn i deler av Østlandet. Store lokale flomskader i Brumunddal.
 • 28.-31. august: Flom og flere jord- og flomskredhendelser i deler av Vestlandet og MET-Info 28-2019: «Styrtregn i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 28.-29. august 2019.
 • 1. september: Styrtregn på Østfold. Store skader i Fredrikstad pga. lokale oversvømmelser
 • 03.-06. september: Flom i deler av Østlandet
 • 14.- 17. september: Flom og flere jord- og flomskredhendelser for store deler av Vestlandet og Trøndelag.
 • 19.- 21. september: Flom og skredhendelser i deler av Trøndelag og Nordland 
 • 18.-22. november: Flere episoder med jord- og flomskredfare på deler av Østlandet
 • 02.-03. desember: Flom og jordskredhendelser i deler av Nordland og Troms
 • 12.-16. desember: Flom i Haldenvassdraget i Østfold
 • 29.-30. desember: Flom og skredhendelser i deler av Vestlandet og Trøndelag (oransje)

 

En person omkom da et lite jordskred traff et hus i Råbygda ved Orkanger i Trøndelag 16. februar 2019.

Foto: JSK, Varsom Regobs.no

 

Flomskred ved Bolstad som stengte E16 29.08.2019. Foto: Ingjerd Martinussen, Statens Vegvesen, Varsom Regobs.no

Flomskred i Vaksdal i Hordaland 14.09.2019, Foto: Staten Vegvesen, Varsom Regobs.no

Flom i Omnefoss i Hjartdøla, 28.04.2019. Foto: Trine Lise Sørensen, NVE Varsom Regobs.no