Flom og jordskred i Norge første halvdel av 2019

Publisert: 07.12.2021

Kort oppsummert hadde første halvdel av 2019 lite snø i sør og mye snø i nord, en tørr og varm april - og en våt og kald mai. Det har vært noen episoder med flom og skred som har medført lokale skader noen steder. Grunnvannssituasjonen i Norge er stort sett normal. Det er fortsatt mer snø enn normalt i høyereliggende områder i Nord-Norge. 

Flom ved ved målestasjonen Grovåi i Seljord (Skiensvassdraget), 28. april 2019. Foto: Trine Lise/RegObs

Vinteren 2019 var det mindre snø enn normalt i store deler av Sør-Norge og Trøndelag. I Nord-Norge var det stort sett mye mer snø enn normalt. 

I følge Meteorologisk institutt (MET) var månedstemperaturen for hele landet i april 3,3 grader over normalen.  Månedsnedbøren for hele landet var 40 % av normalen, og måneden ble – landet sett under ett - den nest tørreste som er registrert i serien som går tilbake til 1900. Noen stasjoner i Troms og Nordland fikk imidlertid 150-200 % av normalnedbøren. En rekke stasjoner i Sør-Norge fikk under 25 % av normalen.

På grunn av den uvanlige varmen førte tidlig snøsmelting og lite nedbør til svært lavt grunnvannsnivå i et område langs kysten av Sør-Norge fra Østfold til Trøndelag. Situasjonen medførte stor skogbrannfare, men det var ikke dramatisk mht. vannforsyning. Det var også tidlig og vedvarende snøsmelting i høyereliggende og indre strøk av Sør-Norge. Mye regn siste helgen i april i kombinasjon med sterk snøsmelting førte til flom med mindre lokale oversvømmelser, erosjonsskader, jord-, sørpe- og flomskred i Telemark og Buskerud.

Mai måned ble mai kald og våt i store deler av landet. I følge MET var det relativt kaldest på Vestlandet, i Trøndelag, nordlige områder østafjells og i fjellet i Sør-Norge med 1-2 grader under normalen. Månedsnedbøren landet sett under ett var 175 % av normalen, og måneden er den 4. våteste mai-måneden i en serie som går tilbake til 1900. Flere stasjoner på Østlandet fikk 300-400 % av normalnedbøren. Noen stasjoner fikk mindre nedbør enn normalt, de fleste på Vestlandet med 70-80 % av normalnedbøren.

Grunnvanntilstanden i landet kan beskrives som ganske normal, men med noen variasjoner. Relativt mye regn og snøsmelting i Nord-Norge og mye regn i østlige deler av Sør-Norge i juni har ført til litt høyere grunnvannsstand enn normalt i disse områdene.

Det er fortsatt mer snø enn normalt igjen i Nord-Norge, men ikke nok til at snøsmelting alene vil føre til stor flom. Hvis det skulle komme uvanlig mye regn i landsdelen vil imidlertid snøsmelting kunne forverre en eventuell flom. For eksempel var det en slik situasjon i Troms i juli 2012. Varslingstjenesten for flom- og jordskredfare følger den hydrologiske situasjonen kontinuerlig og publiserer eventuelle varsler på varsom.no.

Oppsummering av flom- og jordskredhendelser våren 2019:

22.-23. april: Flom og jordskred på gult nivå i deler av Nord-Norge pga. nedbør og snøsmelting.

27.-29. april: Flom og jordskred i deler av Sør-Norge, Møre og Romsdal og Trøndelag (varsel på oransje og gult nivå).

22.-25. mai: Flom- og jordskred østafjells. Gult nivå og noen mindre hendelser, som stengte veier og jordskred, bl.a. i Telemark, Oppland og Hedmark.

6.-7. juni: Kraftige regnbyger på Sør- og Østlandet, noen jordskred i Oppland, flom på gult nivå nord i Oppland.

7.-10.juni: Nedbør og snøsmelting i Nord-Norge førte til flom og jordskred flere steder. Bortsett fra at et næringsbygg (slakteri) i Troms ble truffet av jordskred, og at det var enkelte stengte veier, var det få skader.

11.- 20. juni: Vannstanden i Mjøsa var så vidt over gult varslingsnivå, noen mindre oversvømmelser rundt Mjøsa.