Hopp til hovedinnhold

Flom og fare for jord- og flomskred i deler av Sør-Norge

Publisert: 21.09.2023

Torsdag formiddag er det flom på gult eller lavt oransje nivå i flere elver vest i Agder, i Rogaland og i Vestland fylke som følge av mye regn. Regnværet er ventet å trekke østover i løpet av torsdag, noe som fører til økt fare for flom, jord-, og flomskred også for store deler av Østlandet.

Oversvømmelser langs Kvina ved Liknes i Kvinesdal 21.09.23. Foto: Jerstad, Varsom app - Regobs

Flom i deler av Agder, Rogaland og Vestland fylke

Torsdag formiddag er det flom på gult eller lavt oransje nivå i flere elver vest i Agder, i Rogaland og i Vestland fylke. Årsaken er mye regn onsdag og natt til torsdag. Regnværet er ventet å trekke østover i løpet av torsdag, slik at flomtoppen i mindre elver og bekker i varslingsområdet er ventet i løpet av dagen.

Fare for flom fra Aust-Agder til Innlandet

Lenger øst er det ventet økende vannføring de neste dagene på grunn av regn både torsdag og fredag. Dette kan gi flomvannføringer på gult nivå i en rekke elver og bekker fra Aust-Agder til Innlandet.

- Vannstanden i flere av de store innsjøene, som for eksempel Heddalsvatnet og Norsjø i Skiensvassdraget, Krøderen, Sperillen, Tyrifjorden og Randsfjorden i Drammensvassdraget og Mjøsa i Glommavassdraget ventes å stige opp mot gult nivå i løpet av de neste dagene eller kommende uke, sier Erik Holmqvist flomvakt i NVE.

- Vær forberedt, ved å sikre og flytte verdier bort fra flomutsatte områder som for eksempel å fjerne biler, campingvogner og rundballer langs elver og bekker, tilføyer Holmqvist.

Fare for jord- og flomskred

Regn og regnbyger torsdag og fredag øker også faren for jord- og flomskred. Ifølge Meteorologisk institutt er det ventet 40-60 mm på 24 timer, og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy.

- Faren for jord- og flomskred ventes å bli størst i dalstrøkene som får mest nedbør. Dalene som ble rammet av ekstremværet Hans, der «skredsårene» fortsatt er åpne, kan være ekstra sårbare sier Hallgeir Elvehøy, jordskredvakt i NVE. Følg med på værradaren og hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, råder Elvehøy.

Del dine bilder av flom og skred

Del bilder av flom og overvann i Varsom-appen | Varsom.no

Regobs | Varsom.no

Råd til befolkningen

  • Unngå ferdsel i de flomutsatte områdene
  • Begrens skadene ved å flytte verdier vekk fra flomutsatte områder, f.eks. båt, bil, campingvogn og rundballer
  • Hold deg unna elvebredden selv om vannet i vassdragene trekker seg tilbake på grunn av ustabile skråninger som kan føre til jordskred
  • Kontakt nødetater eller kommunene hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare
  • Hold deg oppdatert på farevarslene på varsom.no, lokale nyheter og trafikkmeldinger