Hopp til hovedinnhold

Ferske satellittbilder viser vårflommen

Publisert: 13.05.2018

Gjennom Norges deltagelse i Copernicus-programmet (EUs jordobservasjonsprogram), har vi bestilt kart som viser flomdekt areal seks utsatte områder rundt om i landet. Det vil fortløpende legges til nye kart, så følg med!

I forbindelse med vårflommen har NVE aktivert en kartleggingstjeneste gjennom Copernicus-programmet, kalt Copernicus Emergency Management Service (CEMS).

Tjenesten gir informasjon om utbredelse av flommen for seks utsatte områder. Informasjonen blir primært innhentet fra satellitter med «radarsyn» som kan se gjennom skyer, og det gjøres en halvautomatisk analyse av flomdekt areal på bakgrunn av satellittbildene som innhentes. Tidspunkt for opptakene er avhengig av satellittbanen til satellitten(e) som blir brukt.

Satellittbilder fra den optiske satellitten Sentinel-2 viser stor snøsmelting og utbredelse av flomareal i Trysil mellom 5.-10. mai. Bildet er i falske farger og mørke områder indikerer vann/flom. Dato for satellittbildene er indikert i høyre hjørne i animasjonen.

Alle kart kan lastes ned som PDF og flomutsatt areal som shapefiler fra:

http://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR283

Les også mer informasjon om programmet