Hopp til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om vårflommen.

Registrer flom og skredskader her  - eller i Varsom-appen. 

Fare for flom og jordskred på Vestlandet, Nordland og Trøndelag - Oppdatert status

Publisert: 29.12.2019

Status mandag kl. 15:45. NVEs varsel om jordskredfare (Jord-, sørpe- og flomskred) på oransje nivå for Vestlandet er nå nedgradert fra oransje til gult nivå. Det ventes fortsatt en del regn og noe snøsmelting. Faren for skred er ikke helt over ennå. Det gis her en oversikt over meldte flom- og skredhendelser. NVE følger fortsatt situasjon tett.

Sørpeskred i Vik i Sogn og Fjordane 29.12.2019. Foto: Jan Helge - Statens vegvesen

Dette er en statusoppdatering fra flom- og jordskredvarslingen til NVE, Mandag 30. des. 2019 kl. 15:45  - se oversikten over hendelser litt lengre ned.

Det har regnet mye de siste 24 timene opptil 90-140 mm flere steder i Hordaland og Sogn og Fjordane (Kilde: Meteorologisk institutt (MET)). Ifølge MET er det målt, i dag kl. 07, 139 mm i Øvstedal, 134 mm på Gullfjellet, 133 mm i Opstveit i Hordaland og 137 mm i Lavik i Høyanger i Sogn og Fjordane (se illustrasjonen - Twitter fra MET).  Kl. 09 er det ingen vesentlig endringer i prognoser og det ventes fortsatt en del regn mandag på Vestlandet, 20-30 mm, og opptil 40 mm sør i Hordaland. Temperatur synker gradvis og snøsmelting er avtagende. Snøgrensen ventes å være rundt 600 moh. mandag kveld.

  • Pga. avtagende nedbørsmengder og lavere snøsmelting er jordskredvarselet for Vestlandet nå nedgradert fra oransje til gult nivå. Situasjonen er mindre alvorlig, men fare for jord-, sørpe og flomskred er ikke helt over, det kan fortsatt komme noen skredhendelser sier Tuomo Saloranta, vakthavende jordskredvakt i NVE. Vi anbefaler fortsatt å sørge for å holde vannveier åpne og fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Både bekker og mindre vassdrag kan gå ut over sine bredder, grave med seg løsmasser, og finne nye veier, tilføyer Tuomo Saloranta.
  • Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting har ført til flomvannføring i flere mindre og mellomstore vassdrag, samt overvannsproblemer flere steder på veier og i urbane områder, sier Elise Trondsen, vakthavende flomvakt i NVE. Vannføringen i flere vassdragene har kulminert i løpet av natten og er nå synkende. Vannføringen er imidlertid fortsatt økende i enkelte vassdrag som i Vosso, Opo og Eikedalsvassdraget ved Bergen. Vi forventer at vannføringen i disse vassdrag vil kulminere og synke i løpet av mandag, tilføyer Elise Trondsen.  Mandag Kl. 15 har vannføringen kulminerte eller i ferd å kulminere i nesten alle vassdrag.

Varslene for flom- og jordskredfare for Trøndelag og Nordland er nå nedgradert til grønt. Se oppdaterte varsel for mandag og tirsdag.  Oppdatert varsler blir publisert tirsdag før kl. 11. Mandag er det utstedt et nytt varsel om jord-, sørpe- og flomskred på gult nivå for deler av Trøndelag og Nordland for 01.01.2020.

Les om tiltak og råd ved flom og jordskredfare på https://varsom.no/nytt/nyheter-flom-og-jordskred/fare-for-flom-og-jordskred-sondag-og-mandag-hva-kan-du-gjore/

Hendelser (Søndag/mandag morgen): 

- Flere faretegn for jordskred observert i Ullensvang langs Sørfjorden av Statens vegvesen kl. 14 mandag.

- 200 innbygger i Vik kommune i Sogn og Fjordane er fortsatt mandag ettermiddagen isolerte og uten strøm pga. flere jordskred/flomskred. Vegtrafikksentralen meldte kl 17 at Fv 5602 er stengt pga av et stort jordras, mellom 50 og 60 m bredt, som gikk over veien mellom Fresvik og Feios. Et nytt skred gikk rundt kl. 21 søndag kveld på veien og kuttet strømlinjen til Fresvik. 

- Fv 5602 i Vik er stengt pga. et sørpøskred (kl. 17 søndag):https://www.regobs.no/Registration/204816 og et flomskred: https://regobs.no/Registration?regId=204870

- Sørpeskred ved Mjøfjell i Voss observert kl. 11 mandag: https://www.regobs.no/Registration/204844

- Fv 5394 er stengt ved Dagestad på strekningen Liland - Voss bru pga. jordras (søndag kl. 22)

- Fv 5730 er stengt ved Lakshammartunnelen pga. jordras (kl. 21:00)

- Rv 7 er stengt ved Låtanes pga. et steinras (kl. 20:00)

Fylkesvei 5730 mellom Hyen og Austredalen i Gloppen er stengt på grunn av et sørpeskred (kl. 20:30)

- Liten Flomskred ved Arnafjorden i Vik (natt til mandag): https://www.regobs.no/Registration/204844

Ett felt i Butunnelen på Rv. 7 ved Låtanes i Ullensvang Herad er stengt på grunn av steinmur som har rast ut, melder Statens vegvesen kl. 19.

- Bergensbanen var midlertidig stengt mellom Myrdal og Mjølfjell på grunn av mye vann.

- Vest Politidistrikt har meldt kl. 13 et jordskred som gikk ved Riksvei 5 (Gjærlandsvegen) ved Gunvordal. Det er ikke meldt noe skader på personer, biler eller bygninger.

- NRK Sogn og Fjordane meldte kl. 12 om mye vann på E 39 ved Vassenden i Jølster. Det er Årsetelva som renner over og inn veibanen. Vegvesenet har tilkalt en entreprenør til stedet, og veien er foreløpig åpen for ferdsel

- Det er meldt oversvømmelser flere steder bl.a. på Fv 565 ved Haugstad, på strekningen mellom Isdalstø og Kaland. Politiet melder kl. 20 om mye vann som flommer over vegbanen i Nye Sædalsvegen ved "Andedammen". Rv13 ved Vikafjell er stengt pga. flom (kl. 20). Søndag kveld en bekk går over vegen på Søfteland i Langedalen og truer en traffokiosk (kl. 22). Det er meldt oversvømmelser på flere steder i Os og i Fyllingdalen i Bergen (kl. 23). Redusert framkommelighet pga flom i fv 5198 ny Sædalsveien ved Indre Sædal.

Det er rapportert flere lokale oversvømmelser bl.a. i  Kverkane i Voss hvor et hus er truet av vannmasser pga en tett bekkeinntak (Kl. 05 mandag). Det er også meldt vann i kjeller i flere steder bla. i Lindås.

Flere veier var midlertidig stengt natt til mandag i Sogn og Fjordane pga. skred fare:

- Fv 5600 Arnafjord - Vikøyri

- Fv 5744 Navelsaker, på strekningen Fossebakken-Navelsaker og mellom Navelsker og Heggja

- Fv 5829 Otterdal, på strekningen Otterdal-Grodås

- Fv 5722 Flo, på strekningen Storesunde - Flo

- Fv 5723 Lodalen, på strekning Bødal-Loen

- Fv 5724 Oldedalen, på strekningen Briksdal-Olden

- Fv 609 Hundsåna, på strekningen Askvoll-Førde