Hopp til hovedinnhold

Ekstremværet Hans – Flom- og jordskredfare på rødt nivå

Publisert: 07.08.2023

NVE har oppgradert farevarselet for flom, jord-, og flomskred fra oransje til rødt nivå for deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt (MET) har også utstedt et varsel for ekstremt mye regn på rødt nivå. Dette er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader.

Rødt flom- og jordskredvarsel for deler av Sør-Norge 07.-08.2023. Kilde: arsom.no

Søndag formiddag har Meteorologisk institutt (MET) og NVE oppgradert sine farevarsler på rødt nivå for store deler av Sør-Norge. Årsaken er ekstremværet Hans som vil bringe med seg vind og ekstremt mye regn mandag og tirsdag.

- Dette er en svært sjelden og alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader som vil kunne påvirke svært mange, sier Siri Ane Hestad, jordskredvakt i NVE.

Svært alvorlige konsekvenser

Det er ventet alvorlige hendelser flere steder, og store skader på eiendom og infrastruktur. Svært mange kan bli berørt, både på egen eiendom eller der man oppholder seg. Vi venter at det mange steder blir redusert framkommelighet på vei og bane. Dette er en situasjon vi aldri har opplevd før.

- Det er meldt så mye regn at vi venter svært mange skredhendelser, hvor flere kan føre til store konsekvenser, på bebyggelse, veg eller jernbane, sier Siri Ane Hestad, jordskredvakt i NVE. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, tilføyer Hestad.

- Det vil bli omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur, sier Tuomo Saloranta, flomvakt i NVE. Det er viktig at alle er forberedt, for eksempel ved å sikre og flytte utsatte verdier bort fra flomutsatte områder (f.eks. biler, campingvogner etc langs elver og bekker), tilføyer Saloranta.

Vær forberedt!

Beredskapsmyndigheter og publikum må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

  • Vi anbefaler alle om å følge med på varsom.no og forholde seg til informasjon som blir gitt fra den enkelte kommune.
  • Følg med på værradar på varsom.no eller yr.no.
  • Hold deg oppdatert på varslene fra varsom.no de nærmeste dagene. Alle naturfarevarslene, inkludert varslene fra MET, finner du på. Varslene oppdateres flere ganger i døgnet og du kan abonnere på varslene på sms/e-post (tjenesten er gratis).
  • Ikke oppsøk elver med stor vannføring og områder der det har gått skred. Flytt eller sikre verdier i utsatte områder.
  • Vær klar over at fremkommeligheter kan være redusert og veier kan bli stengt på kort varsel. Unødvendig ferdsel bør unngås. Sjekk veimeldinger på 175.no, eller ring vegtrafikksentralen på 175.

 

NVE følger situasjon tett

NVE har satt beredskap og følger situasjonen tett i dialog med Meteorologisk institutt. NVE er også i kontakt med Statsforvaltere, Statens vegvesen og kraftregulanter. 

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt:

  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse. 
  • kontakt ditt nettselskap eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen skal brukes til å varsle NVE om beredskapssituasjoner innen kraftforsyningen. Ved alvorlige flom- og skredhendelser, der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet. Mer informasjon om beredskap i NVE

Ekstremværet Hans

Det ventes ekstremt mye nedbør mandag og tirsdag. Ifølge MET vil nedbøren komme som regn og kraftige regnbyger. Mest nedbør ventes fra mandag ettermiddag til tirsdag kveld, med 80-100 mm/24t. Lokalt kan det komme enda mer. Det ventes opptil 150 mm på to døgn. Høyest timesverdier på nedbør ventes å være mellom 20-35 mm/1t.

.

Kontaktinfo:

​For pressespørsmål knyttet til flom- og skredvarsling, ta kontakt med

Flomvarsling tlf.: 40 43 60 00 – mellom kl. 08.00–21.00,

Jordskredvarsling tlf.: 40 02 87 77 – mellom kl. 08.00–21.00,

NVE pressetelefon: 48 99 76 67