Hopp til hovedinnhold

Ekstremværet Gyda – flom, jord- og snøskredsituasjon 12.-14. januar

Publisert: 12.01.2022

Ekstremværet Gyda er over, men konsekvensene av uværet er fortsatt merkbare. Det er fortsatt nye vann i vassdragene, men vannføringen er på retur. Når vannstanden synker, er faren for utglidninger i disse områdene fortsatt til stede. Det er nå kraftig snøvær i fjellet og fremdeles fare for naturlig utløste snøskred. Oppdatert fredag 14. januar kl. 14.

Flomskred på Fylkesveg 6012 i Molde den 13. januar 2022. Foto: Erlend@mrfylke, Regobs.

Status - fredag 14. januar kl. 14

Fredag formiddag er det fortsatt flere rammede kommuner som har evakuerte på grunn av skred eller flom, og flere veger er stengt.

Selv om det verste uværet har gitt seg, er det kraftig snøvær og vind i fjellet. I dag venter vi naturlig utløste snøskred i mange regioner. Snøskredfaren er stor i enkelte regioner fredag og ventes å være betydelig i flere regioner lørdag. 

— Store snøskred kan fortsatt løsne av seg selv en del steder, særlig i Trollheimen og Nordland. Hold avstand fra utløsnings- og utløpsområder for snøskred sier vaktleder og snøskredvarsler i NVE, Solveig Kosberg.

Sannsynligheten for sørpeskred avtar i takt med at temperaturen synker. Likevel tar det tid før vann trenger ned gjennom snøen, og det er fremdeles risiko for at det kan løsne sørpeskred etter at lufttemperaturen har blitt under null grader.

Flommen er på retur

— Flere vassdrag har fremdeles stor vannføring, men toppen er nådd i hele varslingsområdet. Vannstanden i enkelte innsjøer stiger fortsatt, men antas å kulminere i løpet av fredag, sier flomvakt i NVE Thomas Væringstad.

Fredag ventes kjøligere vær, og nedbøren i varslingsområdet vil komme som sludd og snø. Vannføringen vil derfor fortsette å synke utover dagen.

Vær forsiktig nær vassdrag

Når flomvannet nå senker seg, sammen med at tela i jorda nå er i ferd med å tine og dermed mette opp jordlaget, kan dette fremdeles føre til små jordskred langs vassdrag.

— I terrenget vil imidlertid skredfaren avta når snøen og jorden begynner å fryse igjen og vannet er drenert bort. sier Anne Fleig jordskredvakt i NVE.

Gode forberedelser

— NVE vil berømme kommunene og andre beredskapsaktører som gjorde en god forebyggende innsats i forkant og fulgte opp utfordringer underveis. Samarbeidet med MET om varslinger har også fungert svært bra, sier Hege Hisdal, direktør i hydrologiske avdeling i NVE.

Meteorologiske institutt (MET) advarte tidlig, allerede før forrige helg, om en atmosfærisk elv med store regnmengder som ville treffe Vestlandet og Midt-Norge onsdag og torsdag. Mandag ble de første naturfarevarselene fra MET og NVE sendt ut. Varslene var først på oransje nivå og ble oppjustert til rødt for deler av Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland.

NVE har hatt beredskap, oppbemannet varslingstjenestene, og forberedt seg på å bidra aktuelle kommuner med håndtering av større hendelser. NVE ba lokale myndigheter om å starte forberedelsene allerede mandag. Dette innebærer blant annet å planlegge beredskap og holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø eller is, grus, søppel og kvist.

Varslingstjenestene for flom og skredfare fulgte situasjonen tett og publiserte varsler og jevnlig statusrapportering i hele perioden på varsom.no. Flom- og jordskredvarslingen, samt snøskredvarslingen, var i fortløpende kontakt med Meteorologisk institutt (MET) i løpet av hele flom- og skredperioden. NVE var også i kontakt med Statens vegvesen (SVV), vassdragsregulanter og enkelte kommuner.

Gode forberedelser er viktig for å redusere faren for skader. Statens vegvesen og de fleste kommuner har gjort gode forebyggende tiltak i forkant av hendelsen. De har også mobilisert mye ressurser for å håndtere situasjonen.

  

Hjelp oss med å lage enda bedre varsler

Du kan hjelpe oss å forbedre flom- og skredvarslingen ved å sende oss bilder av flom, skred og skader og konsekvenser av Gyda i Varsom Regobs-appen.  Du kan også sende oss bilder med e-post til flomvarsling@nve.no eller jordskredvarsling@nve.no. 

Last ned Regobs-appen fra Appstore eller Google Play 

Følg oss på https://twitter.com/varsom_no

Se også  mer om Beredskap i NVE

Se alle de landbasert naturfarevarslene på varsom.no. Varslene oppdateres daglig.