Hopp til hovedinnhold

Det blir mye regn og farevarsler for helgen i vest og nord

Publisert: 16.12.2023

NVE har sendt ut en rekke farevarsler i forkant av helgen. Det blir økt fare for snøskred, flom og jord-, sørpe- og flomskred i store deler av Nordland og på Vestlandet. NVE ber kommuner, beredskapsaktører og innbyggere som bor utsatt til om å gjøre forebyggende tiltak. I områder med høy snøskredfare er det viktig å holde seg unna skredterreng.

I vest er det ventet mye regn fra fredag kveld til lørdag ettermiddag. I Nordland kommer det regn lørdag og søndag, kombinert med full storm. Også i deler av Rogaland blir det mye regn i løpet av helgen. Det blir kraftig snøsmelting og overvann, som kan føre til lokale oversvømmelser, jordskred og isgang. Den høye snøskredfaren gjør at det er stor risiko for naturlig utløste snøskred både i Vestland fylke og Nordland. 

Flom- og jordskredvarsel på oransje og gult nivå 

Midtre og indre deler av Vestland fylke får oransje farevarsel for jord- sørpe- og flomskred. Resten av Vestland fylke og Møre og Romsdal får gult farenivå for jord- sørpe og flomskred. Det blir gul flomfare i hele Vestland fylke, Rogaland og deler av Agder.  

Det er tele i bakken og is mange steder. Det vil hindre regnet fra å trenge ned i bakken og kan føre til lokale oversvømmelser. Milde temperaturer og regn vil føre til mer vann i elver og innsjøer, som igjen vil brekke opp isen og føre den nedover vassdraget.   

– Vi anbefaler at kommuner, beredskapsaktører og innbyggere som bor utsatt til benytter tiden før regnet kommer til å åpne opp tette stikkrenner og kumlokk, sier vaktleder Anne Stavang. 

Faregrad 4 snøskredvarsel for Vestland og Nordland 

På Vestlandet vil mye nysnø i fjellet og regn i lavlandet kunne utløse skred naturlig. I Nordland kan store mengder nysnø på toppen av et svakt snødekke også føre til naturlig utløste skred. Noen av disse kan bli store. 

– Det er viktig å holde seg unna skredterreng, det vil si terreng som er brattere enn 30 grader og utløpsområder hvor skred stopper, sier vaktleder snøskred Markus Eckerstorfer.  

– Er det også meldt fare for sørpeskred må man være klar over at disse kan løsne i slakere terreng og langs bekker, sier Eckerstorfer.  

Hvem kan innbyggere kontakte 

Privatpersoner som er bekymret for situasjonen lokalt kan 

  • ta kontakt med kommunen for å melde om en hendelse 

  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse  

  • kontakt nettselskap eller fjernvarmeleverandør ved strømbrudd eller fjernvarmebrudd 

På Varsom.no finner du

  • råd om hvordan du kan forebygge flom og jordskredskader  

  • sist oppdaterte varsler  

  • abonner på farevarsler på SMS (tjenesten er gratis)