Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsom Regobs i ny og forbedret drakt

Publisert: 18.01.2021

Nettsiden til Regobs har nå blitt enda bedre. Med ny kartløsning, enklere funksjonalitet og sikrere innlogging, ser vi fram imot ferske og viktige naturfareobservasjoner fra dere brukerne.  

Slik ser den nye kartbaserte forsiden på regobs.no ut. Til høyre listes observasjonene som vises i kartet og til venstre kan man aktivere kartvalg for alle naturfarer. Pluss-tegnet brukes til å registrere ny observasjon. Under naturfareikonene øverst kan man gå til rapportvisning for å filtrere i observasjoner.

Hva er nytt på Regobs?

I lengre tid har det vært jobbet med å modernisere og optimalisere nettsiden ut fra nye krav og ønsker fra brukerne. Og nå er endelig nye Regobs.no klar for lansering. På den nye nettsiden har det blitt enklere å registrere og endre naturfareobservasjoner. Brukergrensesnittet er oppdatert og mer oversiktlig, men brukerne vil allikevel kjenne seg igjen fra den tidligere løsningen 

I tillegg har det kommet på plass en bedre kartløsning hvor det er mulig å vise og søke i observasjoner. Man kan fortsatt gjøre filtreringssøk i Rapportvisning som før. Og ikke minst er det utviklet en ny og sikrere innloggingsløsning for registering av observasjoner. Dette skjer via NVE-konto som er en ny innloggingsløsning for offentlige tjenester fra NVE. Hvis du allerede er en registrert bruker av Regobs, så må endre passord første gang du logger deg inn (Les mer her). NVE-konto brukes  Regobs-appen og på regobs.no. Når det gjelder Regobs-appen er det fint å sjekke at du har siste oppdatert versjon (4.4.5) eller oppdaterer til denne. 

I tillegg til Regobs, vil den nye innloggingsløsningen snart benyttes av andre NVE-tjenester som Varsom Abonner, Skredregistrering.no og Sildre. 

20 000 observasjoner i året 

Regobs er Norges viktigste portal for registering av naturfarerelaterte observasjoner. Gjennom hele året registreres det kontinuerlig observasjoner og hendelser om både snøskred, is, jordskred og flom. Disse observasjonene brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også åpent tilgjengelig for andre som vil gjøre egne farevurderinger. Både turgåere og andre organisasjoner bruker Regobs som en del av sine egne sikkerhetsvurderinger, og nettsiden hadde over 50 000 brukere det siste året  

Det siste året har det blitt registrert nærmere 20 000 observasjoner fra brukere av nettstedet. Dermed kan man trygt si at Regobs er en viktig portal for observasjoner og hendelser.  Varsom Regobs finnes både som en mobil app og nettsted regobs.no 

Om Regobs 

 Regobs.no leser eller deler du data om nåsituasjonen knyttet til snøskred, flom, jordskred og isforhold. Informasjonen finner du også i Varsom Regobs app'en, som kan lastes ned på App Store eller Google Play. 

Regobs er en tjeneste  Varsom-plattformen. Varsom er en tjeneste levert av NVE i samarbeid med Statens vegvesen og MET.