Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Varsom.no i ny anorakk

Publisert: 13.10.2022

Modernisering og gode brukeropplevelser har stått sentralt når Norges største nettsted for naturfarevarseler skulle bli ny.

Nye varsom.no skal hjelpe brukerne til å finne viktig informasjon raskt. Foto: NVE

Helt siden lanseringen i 2013, har nettstedet Varsom.no vært en viktig kilde for varsler og kunnskap om naturfarer i Norge. I 2021 hadde Varsom.no om lag 4,5 millioner sidevisninger og over 1,5 millioner brukere. Nettstedet blir oppfattet som troverdig, informativ og nyttig, men kan samtidig bli mer oversiktlig og brukervennlig.

- Gjennom årene er det utviklet mye godt innhold på sidene, med stor nytteverdi for både turfolk og profesjonelle aktører. Samtidig viste brukerundersøkelser at Varsom.no har mye informasjon som det kan være vanskelig å navigere seg i. Etter et omfattende redesign og omstrukturering står nye nettsider klare. Designet har fokus på å hjelpe brukerne til å finne informasjonen de søker raskt, sier nettredaktør Jarle Stokland.


Effektive nettsider

Målet med Varsom.no er å hindre tap av liv og verdier knyttet til farlig vær, snøskred, flom, jordskred, fjellskred og isforhold i Norge. Nettstedet er et samarbeid mellom NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Gjennom en bred prosess har samtlige 900 sider, menystruktur og visuell profil blitt gjennomgått og forbedret.

- Brukerne kommer til Varsom.no primært for å sjekke varsler og annen faktainformasjon om naturfarer i Norge. Nå håper vi brukerne i enda større grad opplever at de får løst disse oppgavene raskt og effektivt på nettstedet, sier Stokland.

Bedre kjent med brukerne

Prosjekt nye Varsom.no startet i juni 2021, og var delt inn i tre faser. Fase én var innsiktsfasen. Her handlet det om å bli bedre kjent med Varsom.no sine brukere. I denne fasen var det viktig å kartlegge brukernes behov og handlingsmønstre. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse på nettsiden, samt andre kvalitative og kvantitative undersøkelser.

- Denne fasen var veldig interessant og veldig nyttig. Vi fikk se «utenfra» hvordan folk opplevde Varsom.no.

Brikkene falt på plass

Etter kartleggingen av brukererfaringene, var det oppstart av fase to. Den bestod av å analysere og stokke om på innhold, samt lage ny innholdsstruktur.

- Det er særlig varslingssidene som vi har jobbet mye med. Dette er også de mest besøkte sidene på Varsom.no. Her har det blitt gjort en stor jobb med å strukturere og prioritere innholdet slik at budskapet kommer tydelig frem for brukeren.

Den siste og avgjørende fasen handlet om både nytt design og ikke minst testing.

- Takket være et godt samarbeid med alle webansvarlige har det blitt gjort en formidabel innsats med å rydde opp i gamle nettsider. Vi satt opp klare kriterier for hvilke sider som skulle leve videre, og hvilke som skulle slettes. Dessuten har vi fått et helt nytt designsystem som gjør at alle sidene ser mer enhetlige ut og bruker skal aldri være i tvil om at han befinner seg på Varsom.no, sier Stokland.

Har de lykkes?

Etter lansering, planlegger NVE å kjøre flere spørreundersøkelser for å kartlegge om brukeropplevelsen nå har blitt bedre. Brukernes dom faller til høsten, men alt tyder på at nye Varsom.no er mer moderne, mer visuell, og kanskje det aller viktigste; det er et nettsted laget på brukernes premisser.