Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Nye automatiske værstasjoner til skredvarslingen

Publisert: 20.12.2018

I løpet av de siste fem-seks årene har MET, SVV, NVE og Bane Nor etablert og oppgradert en god del værstasjoner for å sikre best mulig datagrunnlag til varslingstjenestene på Varsom. 

Kartutsnittet viser meteorologiske «snøskredstasjoner», det vil si meteorologiske stasjoner som er særdeles viktige i snøskredvarslingen. Kilde: xgeo.

Da snø- og jordskredvarslingen ble etablert som ordinære operative varslingstjenester på Varsom i 2013, kom det også et økende behov for flere værstasjoner i de områdene man skulle varsle skredfare for. Både hyppigere registreringer av vind, temperatur og nedbør, og etablering av nye stasjoner sto på ønskelisten til varslingstjenestene. Utbyggingen og oppgraderingen av stasjonsnettet er et samarbeidsprosjekt mellom MET, SVV, NVE og Bane Nor. Totalt er det nå 68 stasjoner som enten er etablert eller oppgradert. Noen av stasjonene er bygget for å måle vinden i høyfjellet best mulig, andre med fokus på å måle nedbør og snødyp.

Data fra stasjonene brukes både direkte og som input til de griddede kartene i seNorge og xgeo. Det gjør at utbyggingen og oppgraderingen ikke bare kommer varslingstjenestene til nytte, men også alle andre som ønsker best mulige kart i xgeo og seNorge. Satsningen har også har gitt et bedre grunnlag for værvarsling og klimaovervåking.  Alle data fra både nye og gamle værstasjoner er offentlig tilgjengelige, og kan lastes ned via xgeo og seNorge.

Rapporten som beskriver oppbyggingen av stasjonsnettet kan lastes ned her (.pdf).