Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Informasjon om tidligere flommer er nå tilgjengelig på Flomhendelser.no!

Publisert: 11.06.2020

Vårflomsesongen er i gang! Hvordan kan kunnskap om tidligere flommer komme til nytte, og hvordan kan du bidra?

Revelva i Målselv kommune, i Troms og Finnmark etter flommen i juli 2012. Foto: Odd-Arne Mikkelsen/NVE/Region Nord

Hvert år blir Norge rammet av flom, og nå flommer det over i Finnmark. Vi kan lære mye fra tidligere flommer, slik som Vesleofsen i mai-juni 1995, flommen i Sør-Norge i juni 2011, og flommen i Nord-Norge i juli 2012. Disse tre alvorlige flommene var alle forårsaket av en kombinasjon av regn og snøsmelting, samme flomsituasjon som NVE varslet kunne ramme i år. Erfaringer fra tidligere flommer kan hjelpe oss til å være mer forberedt på hvilke områder som kan bli rammet, planlegge sikring av utsatte steder, og være i beredskap om det skulle skje igjen.

- Flomhendelser.no vil være en viktig kunnskapsbank der vi kan gå tilbake og se på konsekvenser og flomforløp for tidligere flommer. Det er nyttig informasjon både for kartlegging av flomfare, planlegging av sikringstiltak og utnyttelse av areal i kommuner, sier Hervé Colleuille, seksjonssjef, ansvarlig for flom- og jordskredvarslingen i NVE.

- Informasjon om tidligere store oversvømmelser, flom- og erosjonsskader vil også kunne brukes av vakthavende hydrologer ved flomfarevurdering, slik at flomvarslene blir litt mer presise og konsekvensbaserte, tilføyer Colleuille.

Bidrar til mer presise flomfarevurderinger

NVE har begynt å gjøre kunnskap fra tidligere flomhendelser tilgjengelig for alle gjennom portalen Flomhendelser.no, som er et verktøy for registrering og dokumentasjon av flomhendelser. Portalen viser dokumentasjon om flommens konsekvenser, værforløpet, og hydrologiske data slik som vannføring og snømengder. Les mer om portalen her.

Lurer du på hvilke større flommer som ble forårsaket av årets snøsmelting, vil du finne dette på Flomhendelser.no over sommeren.

Hjelp oss med å registrere observasjoner

Alle kan bidra med observasjoner av flom med appen Varsom Regobs og på Regobs.no. Her kan man legge inn nyttig informasjon om vann og flom, posisjon for hendelsen og der bildet er tatt. I tillegg til å registrere dine egne observasjoner kan du se alle andres observasjoner. Du bidrar automatisk til å forbedre flomvarsling, forebygging og beredskap. Lær mer om Regobs her.

Regobs er en viktig bidragsyter til innholdet på Flomhendelser.no. Flomhendelser.no er fortsatt under utvikling, og det jobbes fortløpende med å legge inn data fra tidligere flommer. Har du informasjon å tilføye til Flomhendelser.no er du velkommen til å bidra ved å sende en epost til flomhendelser@nve.no.