VARSOM: IS

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 18. oktober til fredag 25. oktober

Av nyheter vil vi nevne at iskart.no har fått ny drakt for å markere at det er en del av Varsom-familien. Forhåpentligvis er kartet også mer brukervennlig.

Svært små og grunne vann over ca. 900 moh i Rogaland, avtagende til havsnivå i Troms og Finnmark, har islagt seg. I fjellet har også noen små vann islagt seg, men mange er ennå isfrie. Mellomstore og store vann er isfrie i hele landet, også i fjellet. Det er stor variasjon i isdekningen da dype vann islegges senere enn grunne.

I høyfjellet er noen av de aller minste vannene farbare, men sjekk nøye! Lavere ned er isen stort sett ikke farbar.

All isinformasjon blir fortsatt synlig i iskart.no, og vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte vann så vi og andre som ferdes i fjellet kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg oppover. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer
Område Isvarsel
gyldig fra
Isvarsel
gyldig til
Siste
isobservasjon
Østlandet      
Rogaland - Agder      
Sogn og Fjordane - Hordaland      
Trøndelag - Møre og Romsdal      
Nordland      
Troms      
Finnmark      

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Aktuelt ferdselstips

Is legger seg vanligvis i etapper, slik at isen på et vann har ulik tykkelse. Ofte ser man overgangen mellom is av ulik tykkelse som en skillelinje i isen, en endring i strukturen eller fargen på isen. Mål alltid isen på nytt før du krysser en skillelinje. Dette er særlig aktuelt den første tiden etter islegging. Videoen viser et eksempel

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier