VARSOM: ISVARSLING

LandsoversiktLandsoversikt

Gjelder fra fredag 20. november til fredag 27. november

Det har vært mildt i hele landet, men de siste dagene har temperaturen falt betydelig. Fra Rogaland til Nordland snør det kraftig i høyden og det legger seg snøsørpe på tidligere isfrie vann. Med kulden som kommer nå kan den fryse til sørpeis, en lys istype som er svakere enn stålis. Men stadig påfyll av snø gjør at det ennå ikke blir noen isvekst.

I Sør-Norge er det islegging på små vann over ca 900-1200 moh. Mye av den nylagte isen på mellomstore vann i fjellet blåste bort i uværet. Store og dype vann er isfrie.

I Nord-Norge har isen lagt seg lenger ned, fra 600 moh sør i Nordland til 100 moh lengst i nord, men også her har det vært smelting på de lavestliggende vannene. Det er stort sett isfritt i fjellet på dype mellomstore vann og store vann.

I Finnmark er snøskuterene allerede tatt i bruk. Det er fristende å bruke de jevne isflatene, men så tidlig på vinteren varierer bæreevnen mye, og isen smelter nedenifra på alle stedene med strøm under isen. Strøm finner man ved innløp, utløp og i trange eller grunne sund, og selvsagt på alle elver.

Nå som det islegges på små pytter der folk bor, er det viktig å forklare barn hvor farlig det er å gå gjennom isen. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Det ventes mildt vær i hele landet i neste uke, så den lavestliggende isen svekkes yterligere, eller smelter helt. I fjellet vil isen styrke seg og isleggingen fortsetter. Men fortsatt venter vi ingen islegging på de største vannene.

Vi oppfordrer alle til å sende inn bilder av islagte eller isfrie vann. All isinformasjon blir med en gang synlig i iskart.no, slik at vi og andre som ferdes i naturen kan følge med på hvordan isgrensen trekker seg nedover mot lavlandet. En kan bruke både appen Varsom Regobs og nettsiden regobs.no.

Les ferdselsrådene for årstiden under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Les mer detaljer under detaljvarslene for hver region.

Se detaljer og forventet isutvikling i de 7 varslingsområdene ved å klikke i tabellen under.

Gyldighetsdatoer

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Skillelinjer

Når isen legger seg om høsten skjer det ofte først i et belte nær land, før isen brer seg videre over hele vannet. Isen vil da være tykkere ved land, og en periode bærende langs land, mens man går gjennom litt lenger ute. Så lenge det ikke ligger snø på isen kan man oftest se overgangen som en skillelinje, dvs. en endring i farge eller struktur på isen. Videoen under viser et eksempel på en slik skillelinje. Mål alltid istykkelsen på nytt før du krysser en slik skillelinje. Les mer på Isskolen

Iskartet kan også brukes i nettleseren på mobile enheter. Åpne chrome i mobilen og åpne deretter iskart.no. Meld fra til aask@nve.no om det ikke virker på din mobil!Se isproblemer i kart

Isproblemer generelt
Isproblemer ved kraftverk

Lær mer om is
Last ned en lettlest rapport med mye bilder som beskriver isprosessene i elver og innsjøer, samt på reguleringsmagasiner (22 Mb). Rapporten har også et eget kapittel om isproblemer og håndtering av disse, med nærmere beskrivelse av elleve større norske vassdrag. (trykk på bildet).

Isvarslingen på sosiale medier