Hopp til hovedinnhold

Hvordan se satellittbilder

Satellittbilder fra ESA kan vises oppå iskartet. Du aktiverer satellittbilder ved å trykke på satellittknappen til høyre. Er den allerede grønn, så er tjenesten på. Du avslutter visningen med samme knapp. Det er flere valg, der særlig turkis egner seg for snø og is. Det er fra den optiske satellitten Sentinel-2.

Is ser du som blåtoner, der lyse farger viser tørrest snø eller lysest is. På slutten av vinteren blir fargene mørkere når isen svekkes, og åpent vann sees som svart farge. Noen situasjoner er vanskelige å vurdere:

  • Umulig å se gjennom skyer
  • Klar stålis om høsten ser ut som åpent vann
  • Svært dårlig og vannfylt is om våren kan se ut som åpent vann

Nederst på siden ser du datovelger og bildeinnstillinger. Du hopper en dag av gangen med pilsymbolene, eller velger dato fra kalendersymbolet. Der kan du hoppe i måneder med pilsymboler eller velge måned/år fra nedtrekksmenyer.

Det er dessverre ikke noen måte å se om det finnes et bilde på en gitt dato. Man må bevege seg med datovelgeren en dag av gangen og se på fargeskifting på satellittsymbolet. Det skifter til gult mens den leter. Blir den grønn igjen uten at noe skjer, så er det trolig ikke noe bilde denne dagen. Sør i Norge er det bilde ca. hver 3-5 dag, mens det lengst i nord er hver 1-3 dag. Treg dataforbindelse eller kapasitetsproblemer på vår server kan gjøre at det ikke dukker opp med en gang, så hvis man ikke ser bilde på mange dager kan det kanskje dukke opp om du blar tilbake i tid.

Den nederste slideren gjør at du kan se det underliggende kartet gjennom satellittbildet. På regulerte vann kan det være nødvendig å skru av svekket is visningen med kartlag-symbolet nederst til venstre, for de røde områdene kan skjule satellittbildet for mye.

Slideren for lysstyrke og kontrast kan hjelpe til å se detaljer bedre. Dette endrer også mange av symbolene i iskartet, så man kan klikke på tilbakeknappen (under kalender-symbolet) for å sette lysstyrke/kontrast tilbake til standard. Dette tilbakestilles uansett når man skrur av satellittvisningen.

Mer veiledning? Eller start iskartet?