Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Reguleringskapasiteten i Numedalslågen ved utløpet tilsvarer ca. 30 % av midlere årlig tilsig, og ved Kongsberg ca. 40%.

Numedalslågens nedbørfelt er på 5548 km2 og elva er 352 km lang, fra sitt opphav på Hardangervidda til den renner ut i havet ved Larvik. Fra de østlige delene av Hardangervidda går hovedgreina ned gjennom Skurdalen og så gjennom magasinene Pålsbufjorden og Tunhovdfjorden. Den sørligere greina, som går gjennom Uvdal, møter hovedgreina på Rødberg. Denne sørligere greina har med seg magasinet Sønstevatn som renner ned fra Imingfjell. Fra Rødberg til Larvik går Lågen samlet uten større sidegreiner eller vesentlige reguleringer.

Numedalslågen sitt nedbørfelt omfatter alle typer østlandslandskap fra lavland til fjell opp til 1500m. Områder over 1000m er det både på Hardangervidda og på grensen over mot Hallingdal.

Flomdempende tiltak i Numedalsvassdraget

Magasinene Pålsbu, Tunhovd, Halnefjord og Sønstevatn vil i stor grad ha kapasitet til å ta imot tilsiget fra snøsmeltingen i nedbørsfeltet oppstrøms magasinene. Magasinene tappes ned før vårflommen. Dette bidrar vesentlig til å dempe vårflommen i vassdraget. Det vil også være mulighet til å holde igjen vann fra disse magasinene, altså stoppe produksjonen, noe som kan bidra til å dempe noe av flomtoppen. Nedstrøms de store magasinene (nedstrøms Rødberg) er det små muligheter for flomdempende tiltak. Ved store nedbørsmengder og høy snøsmelting vil vassdraget være utsatt for flom.

Manøvreringsreglement: Manøvreringsreglement-for-regulering-Numedalslågen.pdf (nlbvassdrag.no)

Konsesjon: Konsesjon-Numedalslågen.pdf (nlbvassdrag.no)

Regulantens nettsider:  Hjem - NLB Vassdrag