Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Hallingdalvassdraget

Hallingdalsvassdraget strekker seg fra deler av Hardangervidda og Hemsedalsfjellene og renner ut i Krøderen før samløpet med Drammenselva nedstrøms Tyrifjorden. Hallingdalsvassdragets nedbørfelt utgjør omlag 4860 km2 av Drammensvassdragets totale17 000 km2. Den totale reguleringskapasiteten i vassdraget oppstrøms Krøderen er på cirka 1425 mill. m3.

Hvordan påvirker vassdraget flomsituasjoner?

Reguleringene i både Hallingdalselva og Hemsil har ført til en kraftig reduksjon av flomvannføringene i vassdragene. Magasinene tappes ned om vinteren for å ta imot snøsmeltevannet om våren. Det er flere fjellmagasin som kan tappes forut for en vårflom, men det uregulerte nedbørfeltet er likevel stort.

Hvordan reguleres Krøderen under flom?

Krøderen ligger nederst i Hallingdalsvassdraget og er ett av få magasiner i dette systemet som kan reguleres aktivt under selve flommen. Reguleringshøyden er på 2,6 m og magasinvolumet er 100 mill.m3

Hvis det er snømagasin og utsikter om værforhold som kan føre til skadeflom, blir det søkt om å fravike manøvreringsreglementet for å kunne forhåndstappe Krøderen, som en del av flomhåndteringen for nedre del av Drammensvassdraget.

En slik tapping gjør at flommen fra Hallingdal og Krøderen kulminerer før de sentrale og østre delene av nedbørfeltet. Det er et viktig tiltak for flomdempingen også i nedre deler av Drammensvassdraget.

En slik tapping vil kunne føre til at Krøderen har lavere vannstand utover våren. Det vil da gå mer vann i nedenforliggende elvestrekninger enn det som er normalt for året. Krøderen har tappekapasitet nok til at den kan reguleres under flom.

Magasinoversikt

Magasin

Reg. år

Reg. høyde (m)

Magasinvolum(mill. m3)

Usteåna      
Finsevatn 1965 3,3 9,6
Tungevatn 1983 2 1,33
Nygardsvatn 1965 11 27
Ustevatn 1961 17,5 204
Ørteren  1966 13 72,4
       
Hol      
Stolsvatn (Votna) 1948 13 219
Rødungen (Votna) 1968 23 79,3
Varaldsetvatn 1942 8 6,4
Bergsjø 1943 11 12,8
Strandevatn 1955 28 554
       
Hemsil      
Flævatn 1959 19,9 205
Vavatn 1957 8 34
       
Krøderen 1964 2,6 100