Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner på Regobs | Varsom.no.

Viktig informasjon til turister | Varsom.no

Etna-/Dokkavassdraget

Etna-/Dokkavassdraget renner ut i Randsfjorden. I flomsammenheng er Dokkfløyvatnet et viktig magasin. Storflommen i 1995 ble sterkt dempet i Dokkfløyvatnet. Vannføringen ved Kolbjørnshus ble på det meste målt til 630 m3/s.

Uten denne reguleringen ville vannføringen kommet opp i drøyt 900 m3/s ved samme målestasjon. Midlere flommer er redusert med 121 m3/s fra 416 m3/s til 295 m3/s som følge av reguleringen i Dokkfløyvatnet. Tettstedet Dokka ligger like ovenfor samløpet mellom Dokka og Etna, og ligger således flomutsatt til.

Randfjorden ved flom

Randsfjorden er et av de største magasinene i Drammensvassdraget og har en reguleringshøyde på 3m. og et magasinvolum på 408,6 mill.m3. Langs Randsfjorden er det både bebyggelse og infrastruktur. Ved sørenden, der Randselva renner ut, ligger tettstedet Jevnaker. Både flom og forhåndstapping vil berøre allmenne interesser langs magasinet.

Det er gjennom reguleringskonsesjonen gitt mulighet til å søke om å gå 20 cm under laveste regulerte vannstand (LRV). Dette betyr en økning i magasinkapasiteten med 25 mill. m3. I år med vanlig mye snø i nedbørfeltet kan det bli søkt om å bruke dette tilleggsmagasinet til flomdemping. Randsfjorden har såpass stor tappekapasitet at den også kan reguleres under selve flommen.