Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Flood warning red level for Deler av Sør-Norge

4

Red level

Published: Valid: from 07.08.2023 07:00 to 08.08.2023 06:59
Next forecast before:
 • Danger ongoing: Monday afternoon 7. Aug. 2023
 • Danger decrease: Sunday morning 10. Sep. 2023

Oppdatert informasjon -

Det gule flomvarselet vil bli nedgradert til grønt fra og med søndag 10 september.
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet på oransje nivå gjelder for Randsfjorden og Tyrifjorden.
 • Oppdatert informasjon -
  Varselet for Randsjorden, Sperillen og Tyrifjorden er oppgradert til rødt .
 • Oppdatert informasjon -
  Vannføringen i Drammenselva stiger, og kan nå oransje nivå i løpet av søndag eller mandag. Flomvarselet ble derfor oppjustert til oransje nivå fra søndag 27.08. Les siste nytt på https://varsom.no/flom-og-jordskred/om-flom-og-jordskred/ekstremvaeret-hans/
 • Oppdatert informasjon -
  Nedbørprognosene for lørdag og søndag tilsier økende vannføring i bekker og elver. Dette kan medføre økende vannstand i de store sjøene. NVE følger situasjonen tett i samarbeid med regulantene. Se nyhetssak på varsom.no: https://varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/prognoser-for-flom/
 • Oppdatert informasjon -
  Det ventes økende vannføring i midtre og øvre deler av vassdraget fredag og lørdag.
 • Oppdatert informasjon -
  Vannstanden i Tyrifjorden er på oransje nivå. Vannstanden i Randsfjorden er på lavt rødt nivå og synkende. Vannføringen i nedre deler av Drammenselva er på gult nivå.
 • Oppdatert informasjon -
  Varsler for Drammensvassdraget, Tyrifjorden og Randsfjorden: kommunen Nordre Land er tatt ut av varselet. Nedre deler av Drammensvasdraget: kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Gol, Nesbyen, Flå, Krødsherad og Sigdal er tatt ut av varselet.
 • Oppdatert informasjon -
 • Oppdatert informasjon -
 • Oppdatert informasjon -
  Deler av Drammensvassdraget er nedgradert fra rødt til oransje nivå fra og med søndag.
 • Oppdatert informasjon -
  Oppdaterte prognoser for vannføring og vannstand i Drammensvassdraget: https://www.varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/prognoser-for-flom/
 • Oppdatert informasjon -
  Oppdaterte prognoser for vannføring og vannstand i Drammensvassdraget: https://www.varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/prognoser-for-flom/
 • Oppdatert informasjon -
  Oppdaterte prognoser for vannstand og vannføring i Drammensvassdraget og Gudbrandsdalslågen: https://www.varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/prognoser-for-flom/
 • Oppdatert informasjon -
  Kommuner i sør-øst i Innlandet nedgradert til oransje nivå fra onsdag
 • Oppdatert informasjon -
  Kommunene Drammen og Øvre Eiker oppgraderttil rødt nivå fra torsdag
 • Oppdatert informasjon -
  Oppdatert informasjon om vannføring og vannstand for Drammensvassdraget og Gudbrandsdalslågen kan leses i oppdatert nyhetssak på varsom.no: https://varsom.no/nyheter/nyheter-flom-og-jordskred/ekstremvaeret-hans-oppdatert-flom-og-jorskredvarsel/
 • Oppdatert informasjon -
  Trysil og Engerdal kommune er nedgradert til grønt nivå fra og med 8.august. Kommuner i Glommas nedbørfelt nord for Elverum er nedgradert til oransje nivå fra og med 8.august.
 • Oppdatert informasjon -
  Skjåk og Lesja kommune er lagt til det røde varslet fra og med mandag 7. august.
Se alle oppdateringer

Consequence

Local flooding and/or erosional damage in streams and small rivers. Extensive floods, erosion damage and flood damage to buildings and infrastructure. May cause closed roads and bridges.

Advice

Stay informed on the situation. Secure and/or move assets away from vulnerable areas (car, caravan along rivers/streams, basements). Cleaning of drainage paths and culverts is recommended. Keep away from rivers and streams with high flow. Emergency authorities must be prepared for the fact that building and infrastructure in general may be subject to serious incidents.

Description

Very fast rising water level in rivers and streams because of extreme rain. Will cause flooding and erosion. Expected more than 100mm rain in 24h, 150mm in 48h.