Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Voss Thursday 04.04.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. Be careful in areas with fresh wind deposited snow. Be aware that a persistent weak layer of facets and surface hoar is present in isolated features within northern aspects in the alpine.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 3. April 2024

Det våte snødekket fryser til med synkende temperaturer og nattefrost. En observasjon fra Klevavatnet i Ulvik viser at snøoverflaten er bærende i alle himmelretninger, også bratt vest. I noen nord- og nordvestvendte leområder ligger det tørr fokksnø som ikke har vært solpåvirket. Over 1000 - 1100 finnes det tørre lommer med fokksnø.

I lavlandet og i solrikt terreng opp til ca 500 moh har det meste av snøen smeltet.

Tirsdag er det observert et lag av begynnende kantkorn og nedbrutt rim høyt i snødekket i nordvestsiden av Kaldafjellet (1104 moh). Utbredelsen i regionen forøvrig er usikker, men det lille skredet som ble tråkket ut i sørøstvendt terreng på Øvsthusnipa (223 moh) tirsdag gikk på et nedsnødd/nedføyket rimlag.

Tirsdag tråkket skiløpere ut et lite skred i sørøstvendt terreng på Øvsthusnipa , og det gikk naturlig utløste, våte skred skred på Rv 13 opp til Vikafjellet og på Fv 5410 over Brekkhusfjellet.

Mountain weather

Wednesday 3. April 2024

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l Wednesday night. Breeze from southeast. -9 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Thursday 4. April 2024

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast. -9 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Økende vind vil frakte det som finnes av tilgjengelig løs snø over i leområder. Hvor mye snø som er tilgjengelig for vinden vil variere fra sted til sted, men enkelte steder vil det samle seg så mye snø at det kan være lett å løse ut middels store skred i fokksnøen.

I tillegg må du være oppmerksom på at det i nordvendte heng i høyfjellet, er et svakt lag av kantkorn og rim under fokksnøen. Her kan det være lett å løse ut skred.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS