Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Voss Tuesday 30.05.2023

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:
Generally stable conditions, but danger of wet avalanches in steep terrain. Sun-exposed mountainsides are most exposed, especially during the afternoon. Keep a safe distance to cornices and glide cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Loose snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Snødekket ventes å tåle varslet varme godt og under ett vurderes regionen til å ha generelt stabile skredforhold.
Det er imidlertid mulig for skiløpere å løse ut små løssnøskred i bratt terreng med myk og våt snøoverflate. Solinnstråling kan føre til enkelte naturlig utløste løssnøskred.

Skredfaren på denne tiden av året varierer og avhenger av solinnstråling, graden av nattefrost og lufttemperatur.

Hold avstand til skavler.

Snow cover (in Norwegian), 29.05.2023

Snøgrensa varierer i regionen og er høyest i sørvendte hellinger og lengst ut mot kysten og langs fjordene. Snøen er i hovedsak fuktig eller våt grovkorna, smelteomvandla og drenerer godt. Lengst vest i regionen blir det rapportert om bærende snø og godt skiføre i høyfjellet. Det er bare flekkvis med snø igjen under ca. 1000 moh og svært varierende snømengde i høyfjellet.

Eldre svake lag i snødekket har i hovedsak smelta vekk, men det kan være enkelte islag i snødekket.

Mountain weather, 29.05.2023

6-10 mm precipitation. Precipitation as rain. Breeze from west. -2 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 30.05.2023

No precipitation. Calm/light breeze from southwest. 1 °C to 12 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS