Jump to content

Avalanche warning for region Voss Saturday 04.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Avoid lee areas where a persistent weak layer can be hidden in the snow pack. Avalanches is triggered most easily where the snow pack is thin, typically close to ridges and on convex formations. Remote triggering is possible.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of surface hoar

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 03.02.2023

Vind har flere steder flyttet på snøen fra tidligere i uken. I lavlandet og i skjermet terreng kan snøen fortsatt være ubunden. Ellers består snøoverflaten av fokksnøflak med varierende hardhet, stort sett myke. I lavlandet har det vært plussgrader og snøoverflaten er fuktig. Før all snøen denne uken var det mildvær som har etterlatt seg en mildværsskare opp til ca. 1100 moh.

Det vedvarende svake laget ved bakken i indre deler av regionen vurderes til ikke å være et skredproblem lenger. Observasjoner fra Kaldanuten (sør for Nerøydalen) viser at det er tendenser til kantkornutvikling i et løst lag med nysnø over den siste mildværsskaren. Ved bruk av sprengstoff til skredutløsning (i regi av Forsvaret) gikk det til brudd i dette laget.

Onsdag ble det observert naturlig utløste skred (str. 2) i østvendte heng.

Det er observert rimkrystaller i snøoverflaten. Fredag morgen har det kommet 30-40 cm nysnø i Vossafjellene. Observasjoner tyder på at det har vært mindre vind enn meldt natt til fredag.

Mountain weather, 03.02.2023

20 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the evening. Moderate gale from southeast, changing to strong breeze from the west during renoon. -6 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 04.02.2023

8 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 900 m a.s.l during the afternoon. Breeze from south, changing to moderate gale from the south during the evening. -4 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS