Avalanche warning for region Voss Friday 14.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten nattefrost. Smeltingen går nå raskt og snødekket begynner å bli tynt i sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Elver og bekker er åpne og stedvis er det mye overvann. Snøgrensen ligger på 600-900 moh. Lavest i skyggesider.

I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den bærende overflata blir våt. Disse er nok fremst til stede i nordvendte heng på de høyeste toppene.

Det er observert mange våte skred de siste dagene, både løssnøskred og glideskred ved Vikafjellet.

Mountain weather, 13.05.2021

No precipitation. Calm/light breeze from northeast. -1 °C to 13 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 14.05.2021

0-3 mm precipitation. Breeze from east. 4 °C to 14 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS