Avalanche warning for region Voss Friday 03.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Increasing avalanche danger. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released avalanches can occur.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I lavlandet, opp til ca. 800 moh, ligger nysnøen fra de siste dagene stort sett jevnt fordelt og ubunden i terrenget. I høyden har vinden dannet myke fokksnøflak i skjermede formasjoner og heng mot øst og nord. Søndag kom det mye snø, før en kort, men intens varmfront passerte. Den etterlot mildværsskare opp til ca. 1100 moh. Mange steder i fjellet har vinden blåst vekk nysnøen og etterlatt skaren fra søndag.

Det vedvarende svake laget ved bakken i indre deler av regionen vurderes til ikke å være et skredproblem lenger. Observasjoner fra Kaldanuten (sør for Nerøydalen) viser at det er tendenser til kantkornutvikling i et løst lag med nysnø over den siste mildværsskaren. Ved bruk av sprengstoff til skredutløsning (i regi av Forsvaret) gikk det til brudd i dette laget.

Onsdag ble det observert naturlig utløste skred (str. 2) i østvendte heng.

Det er observert rimkrystaller i snøoverflaten.

Mountain weather, 02.02.2023

3-5 mm precipitation. Precipitation as snow. Calm/light breeze from northwest, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -13 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 03.02.2023

20 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the evening. Moderate gale from southeast, changing to strong breeze from the west during renoon. -6 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS