Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Voss Thursday 29.02.2024

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Rain will weaken the snowpack considerably. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches in lower areas and dry slabs at altitude.
  • The danger is greatest from Thursday before noon

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Loose snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Wet snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Water pooling in/above snow layers

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 28. February 2024

Siste dager har det kommet mye nedbør og vind som har gitt ferske flak av fokksnø i fjellet. Under skoggrensa ligger det fuktig og våt snø i skogen. Fokksnøen er ujevnt fordelt i fjellet. Rygger og rabber er avblåst.

Det eldre snødekket er hardere og delvis smelteomdannet i lavlandet etter mye vind og mildvær tidligere.

Kantkorn er observert ved skarelag i snødekket. Etter mildværet sist helg vil trolig mye av overliggende snø være bærende. Det er noe usikkerhet rundt utbredelsen til dette laget nå, men virker å være inaktivt under ca 1000 moh.

Observasjoner rundt Lønahorgi onsdag viser til nysnø og pågående vindtransport av siste dagers snømengder.

Mountain weather

Wednesday 28. February 2024

25 mm precipitation, up to 45 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest. -3 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 29. February 2024

20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest. -2 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Under mildværsgrensa vil regn på snøen som kom onsdag føre til naturlig utløste skred.

I høyfjellet vil det fortsatt blåse inn store snømengder i leheng. Der det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn, kan skred bli store og løsne naturlig.

Skredfaren vil være størst i periodene med høyest nedbørsintensitet og i de områder som har fått mest nedbør de siste dager.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS