Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Vest-Telemark Friday 23.02.2024

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Demanding conditions with heavy snow/rainfall. Avoid fresh wind-loaded slopes. Possibility for wet loose avalanches at lower elevations.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 22. February 2024

Det har kommet en del snø de siste dager. Moderat vind har flyttet snøen og det samlet seg fokksnø av ulik hardhet i le-områder. Forrige helg har det dannet seg en delvis bærende skare på snøoverflaten helt til toppes i store deler av regionen. Under skarelaget ligger det stedvis mye løssnø.

Flere naturlig utløste skred i vestvendt terreng ved Bjørnevann.
Det er også observert skredaktivitet midt i regionen, øst av Møsvatn.

Mountain weather

Thursday 22. February 2024

5-8 mm precipitation. Rain up to 800 m a.s.l Thursday night. Strong breeze from southeast. -8 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Friday 23. February 2024

20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l Friday night. Moderate gale from east, changing to moderate gale from the west during the afternoon. -4 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Over snøfallgrensa vil en enkel skiløper kan løse ut skred i fersk vindtransportert nysnø. Mest vind på ettermiddagen, så dette problemet vil være økende utover dagen. Det forventes kraftig snøtransport med vind fra sørøst, som dreier til vest midt på dagen. Det vil danne seg ferske nysnøflak i mange le-heng. Høy temperatur vil virke stabiliserende, men nysnøflakene vil være lett å påvirke mens det blåser. Se opp for tegn av vindtransportert snø på snøoverflaten for å unngå disse områdene.

Under mildværsgrensa vil nedbøren komme som regn. Det forventes naturlig utløste våte løssnøskred, muligens også våte flakskred.


Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS