Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Vest-Telemark Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh wind deposited snow. In addition, there are deeper persistent weak layers that may result in big avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Under den løse nysnøen som kom mandag er snødekket er temmelig vindpåvirket etter episoder med kraftig vind vest, og for noen dager siden noe vind fra øst. Der vinden har tatt er det avblåst ned til skarelag fra 2.2, som går opp til ca. 1300 moh.
Det er mye snø i leområder og størst ansamling av fokksnø i øst- og sørvendt terreng.

Forrige uke ble det observert mye kantkorn i overflaten, som nå trolig er føyket ned og utgjør et svakt lag. Det er flere kantkornlag i snødekket i forbindelse med skare, de øverste skarelag er fra mildvær 2/2 og 27/1.

Det er også kantkorn ved bakken.

Det ble observert noen skred og skytende sprekker i østvendt terreng i helga.

Noen steder har litt vind fra sørvestlig kant onsdag tatt av den løse snøen og bygget noen myke flak i le.
Drønn i snøen i Rauland onsdag.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

Little to no precipitation. Breeze from southwest. -11 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l during the evening. Breeze from southeast, changing to fresh breeze from the east during the evening. -15 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Økende vind fra sørøst på slutten av dagen øker skredfaren. Fersk fokksnø kan legge seg på nysnø og kantkorn høyt i snødekket og gjøre det lett å løse ut skred. Sannsynligvis vil nedbøren komme som snø, men i de laveste områdene i sør er nedbørformen om kvelden noe usikker. Skulle det slå om til regn må fare for våte løssnøskred tas i betraktning her.

Dypere i snødekket finnes vedvarende svake lag nær skarelag som kan gi større skred. Disse vil være lettest å påvirke der det er tynt snødekke. Drønnelyder i snødekket er et tydelig faretegn som må tas på alvor.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS