Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Vest-Telemark Wednesday 14.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with fresh wind deposited snow. In addition, there are deeper persistent weak layers that may result in big avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tuesday 13. February 2024

Snødekket er vindpåvirket. Siste runde med sterk vind var fra øst, med litt nysnø i tillegg. Forrige helg kom det mye snø, mest vest i regionen, og kraftig vind fra vest. Der det har vært mye vind er det avblåst ned til skarelagt fra 2.2, som går opp til ca. 1300 moh.
Det er store mengder snø i leområder og størst ansamling av fokksnø i øst- og sørvendt terreng.

Forrige uke ble det observert mye kantkorn i overflaten, som nå trolig er føyket ned og utgjør et svakt lag. Det er flere kantkornlag i snødekket i forbindelse med skare. Øverste skarelag er fra fredag 2.2. Ferske observasjoner tyder på at siste fokksnøflak ikke fester seg godt til skaren som kan tyde på at det kan være et løsere lag med kantkorn imellom.
Det er også observert kantkorn rundt skarelag fra 27.1. som trolig er det mest aktive laget i regionen.
Det er også kantkorn ved bakken.

Det ble observert noen skred og skytende sprekker i østvendt terreng i helga.

Mandag kom det en god del snø, mer enn 10 cm en del steder, men ved relativt lite vind. Også en periode med snøfall tirsdag.

Mountain weather

Tuesday 13. February 2024

2-5 mm precipitation. Rain up to 100 m a.s.l during the evening. Breeze from southwest. -12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Wednesday 14. February 2024

Little to no precipitation. Breeze from southwest. -11 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er en god del løs nysnø fra de siste par dagene som ligger og venter på mer vind. Men onsdag ventes relativt rolige forhold med liten snøtransport. Dersom vinden lokalt skulle øke må man følge med, det kan gi raskt økende skredfare.

Fokksnøen fra østavinden for noen dager siden ventes å stabilisere seg litt til. Men der flakene har lagt seg over svake lag av rim eller kantkorn vil det fortsatt kunne være lett å løse ut skred. De ferske flakene ligger i hovedsak i vest-nordvestvendte leheng.
Det er lokale forskjeller på hvor mye vinden har tatt, hvor det ligger rim/kantkorn under flakene og dermed hvor det fortsatt finnes ustabile fokksnøflak.

Dypere i snødekket finnes vedvarende svake lag nær skarelag som kan gi større skred. Disse vil være lettest å påvirke der det er tynt snødekke. Drønnelyder i snødekket er et tydelig faretegn som må tas på alvor.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS