Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Vest-Finnmark Sunday 03.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
There is a persistent weak layer buried in the snow pack. Be careful in areas with wind deposited snow, especially when going from looser snow to areas with wind deposited snow around treeline. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Saturday 2. December 2023

Det er lagdelt snø fra havnivå. I skogen ligger det enda mye tørr løssnø, mens fra skoggrensa og oppover er snøen stort sett vindpåvirket etter kraftig sørlig vind 22. nov.

Kantkorn dannet rundt et skarelag i snødekket har vist tegn til avrunding lavere i terrenget etter temperatuer rundt 0 grader tidligere denne uken. Høyere til fjells har temperaturen fortsatt vært lave og det svake lage vil fortsatt vedvare.

Fredag kom det ca 10cm nysnø i Alta.

Mountain weather

Saturday 2. December 2023

No precipitation. Breeze from southeast. -20 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Sunday 3. December 2023

1-5 mm precipitation. Precipitation as snow. Calm/light breeze from southwest. -19 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er utfordende forhold selv om skredfaren er moderat. Hovedproblemet er et svakt lag av kantkorn i snødekket. Siste observasjoner viser at det er generelt vanskelig å påvirke det svake laget, men i noen heng kan det fortsatt være aktivt. Vær spesielt oppmerksom på faretegn fra snødekket som skytende sprekker eller drønn.

Det har kommet litt nysnø de siste dagene med lite vind. Der det evt har blåst inn litt fersk fokksnø kan det være lett å løse ut små skred.
Husk at også små skred kan gi alvorlige konsekvenser ved terrengfeller.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS