Avalanche warning for region Vest-Finnmark Friday 03.02.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in and close to terrain traps and on steep slopes until the new snow has stabilized. Be aware that persistent weak layers can be triggered in areas where the snowpack is thin or at tree line.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Tørr og løs nysnø ligger både i høyden og særlig i skogen. Det har kommet opp mot 20 cm nysnø mandag - onsdag i de mest utsatte områdene.

Forrige fredag var det et nytt mildvær med regn til over 800 moh i nordlige og vestlige del av regionen. Her har fokksnø og nysnø har lagt seg over en mildværsskare i løpet av uken, mens i indre deler ble snøen i høyden mindre påvirket av mildværet.

Det finnes godt utviklede kantkornlag både over og under skare nede i snødekket, men utbredelsen er begrenset til stedene som har hatt snø fra tidlig i vinteren.

Mandag var det kalde temperaturer og klarvær, som ga god grobunn for kantkorndannelse der det tidligere har vært fuktig snø. Samtidig har snødekke tørket ut bra siden det. Drønn og skytende sprekker tyder på ustabil oppbygging.

Mountain weather, 02.02.2023

1-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Calm/light breeze from north. -17 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 03.02.2023

No precipitation. Breeze from southeast. -23 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS