Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Tromsø Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with windslabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Snøoverflaten er preget av vind fra sør og sørøst. Over skoggrensa veksler overflaten mellom fokksnø av varierende hardhet og avblåst mildværsskare, samt avblåste rygger. I skogen er snøen vindpakket myk, der vinden ikke har tatt er det løssnø.

I slutten av januar preget sterk vind fra nord og flere kortvarige mildvær snødekket. Tidvis var det plussgrader opp til 1000 moh. Dette har gitt flere skarelag med kantkorndannelse i snødekket. Stabilitetstester gir brudd i disse lagene, men utbredelsen er noe usikkert.

Onsdag ble det registrert ett lite skred ved Tomasjord. Usikkert om det er naturlig eller utløst av skiløper.

Tirsdag ble det observert fersk vintransportert snø i leheng og skytende sprekker på Kvaløya.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

No precipitation. Strong breeze from southeast. -18 °C to -5 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

Little to no precipitation. Strong breeze from south, changing to fresh breeze from the southeast during the afternoon. -9 °C to -2 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Etter flere dager med sterk vind og snø på flyttefot avtar vindstyrken noe, men fortsatt vil det kunne være noe snøtransport og dannelse av ferske fokksnøflak der vinden tar mest. Generelt er det lite løssnø å flytte på, men vær forsiktig i leheng med ferske flak.

Det finnes et lag med kantkorn høyt i snødekket og det er grunn til å være varsom selv om snøpakken føles hard og stabil. Enkelte skred kan bli store, men det skal generelt mye til. Drønn er tydelige faretegn, vær varsom der fokksnøflakene er tynne og myke.
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.ObservationHelper.FormatRegObsGenericValue(RegObsGenericValue regObsValue, Int32 callCount) in D:\a\1\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\ObservationHelper.cs:line 176
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.ObservationHelper.FormatObservationSummaries(Observation observation, Int32 obsNumber, Boolean useButtons) in D:\a\1\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\ObservationHelper.cs:line 150
  at Umbraco.Varsom.Web.Code.ObservationHelper.FormatObservationContent(IEnumerable`1 observations, Boolean showButtons, Boolean unitTestMode) in D:\a\1\s\Umbraco.Varsom.Web\Code\ObservationHelper.cs:line 37
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_Observations_cshtml.Execute() in Z:\websites\varsom.no\Views\MacroPartials\Observations.cshtml:line 24
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ControllerExtensions.cs:line 74
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\PartialViewMacroEngine.cs:line 98
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0() in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 342
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 313
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 272
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 339
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Macros\MacroRenderer.cs:line 245
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(IPublishedContent content, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 131
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(Int32 contentId, String alias, IDictionary`2 parameters) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\UmbracoComponentRenderer.cs:line 102
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in Z:\websites\varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in Z:\websites\varsom.no\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS