Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Tromsø Sunday 28.05.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
The warmer weather and rain increases the danger of wet avalanches. Glide avalanches are possible.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Saturday 27. May 2023

Snøoverflaten har vært gjennomfuktet helt opp til fjelltopphøyde. De siste dagene har det kommet litt nysnø i fjellet.

Snødekket er for det meste smelteomvandlet, men det finnes trolig fortsatt lagdelt snø på de høyeste fjelltoppene på fastlandet.

Lørdag er det observert 2 små løssnøskred nær Tromsdalstinden.

Det er lite snø igjen under 350-500 moh. I kystnære strøk er det mulig å gå snøfritt til topps enkelte steder.

Mountain weather

Saturday 27. May 2023

3-5 mm precipitation. Precipitation as rain. Fresh breeze from west, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -3 °C to 3 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Sunday 28. May 2023

10 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Precipitation as rain. Fresh breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southwest during the evening. 0 °C to 5 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Litt regn og sol midt på dagen gjør at det vil kunne løsne enkelte løssnøskred. De områdene som har fått nysnø de siste dagene vil være mest utsatt. I høyden kan det samle seg små nysnøflak. Eldre smelteomvandlet snø er stort sett stabil. Vær oppmerksom der det finnes skavler, disse kan brekke og falle ned. Der det ligger snø på bratte svaberg kan det også være fare for glideskred.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS