Jump to content

Avalanche warning for region Tromsø Saturday 27.05.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Increased temperature give increased danger of wet avalanches. Glide avalanches are possible.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 26.05.2023

Snøoverflata har vore våt heilt til fjelltopphøgd. Torsdag og fredag kom det nysnø i fjellet.

Snødekket er for det meste smelteomvandla, men ein må framleis rekne med å finne lagdelt snø ved dei høgaste fjelltoppane i fastlandsdelen av regionen.

Måndag vart det observert eit vått flakskred på Kattfjordeidet.

Det er lite snø igjen under 350-500 moh. På toppar ytterst ved kysten er det mogeleg å gå på barmark til topps.

Mountain weather, 26.05.2023

20 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l during renoon. Fresh breeze from southwest, changing to moderate gale from the west during renoon. -3 °C to 2 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 27.05.2023

3-5 mm precipitation. Precipitation as rain. Fresh breeze from west, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -3 °C to 3 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS