Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Tromsø Saturday 09.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Avalanches are possible to trigger in windslabs and on persistent weak layers.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er mogleg å løyse ut skred i fersk fokksnø og på vedvarande svake lag.

Vind har dei siste dagane transportert snø og det har danna seg ustabile fokksnøflak. Sterk vind på morgonen laurdag gjer at nye fokksnøflak kan dannast. Stadvis ligg fokksnø over rim og kantkorn som gjer skred lettare å løyse ut, også frå avstand, og at det ikkje blir vesentleg stabilisering. Storleik på eventuelle skred er avhengig av kor mykje snø som har samla seg i aktuelle heng.

Djupare i snødekket finnast det også vedvarande svake lag. Mange stadar verkar det vanskeleg å påverke desse, medan det andre stadar verker lett. Gjer difor nøye lokale vurderingar om du skal ferdast i skredterreng.

Snow cover (in Norwegian), Friday 8 December 2023

Tidlegare i veka kom det noko nysnø i regionen, og det har vore lokale skilnadar i nedbørsmengder. Samstundes og i ettertid har det vore noko vind. Difor har det stadvis danna seg ustabile fokksnøflak, medan det andre stadar er ubunden snø.

Den lange kuldeperioda som har vore har ført til oppbyggande omvandling av snøkrystallar i snødekket. Nokre av fokksnøflaka ligg difor over kantkorn og rim. Djupare i snødekket er det også kantkorn, mellom anna i samband med eit skarelag.

Onsdag og torsdag er det observert drønn, skytande sprekker og skred har blitt naturleg utløyst og fjernutløyst på ulike stadar i regionen.

Mountain weather, Friday 8 December 2023

No precipitation. Fresh breeze from southeast. -16 °C to -5 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Saturday 9 December 2023

Little to no precipitation. Strong breeze from south, changing to fresh breeze from the south during the afternoon. -17 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS